Foruma girişte hatalı şifre uyarısı ya da başkaca sorun yaşayan üyelerimiz bu bağlantıdan destek talebinde bulunabilirler.

13. Hukuk Dairesi 2015/26849 E. , 2015/35020 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 544109
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

13. Hukuk Dairesi 2015/26849 E. , 2015/35020 K.

Mesaj gönderen kararara.com »

13. Hukuk Dairesi 2015/26849 E. , 2015/35020 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk MahkemesiTaraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, ...Kentsel Dönüşüm projesi kapsamında davalı ile imzaladıkları sözleşme uyarınca evini davalıya devrettiğini, sözleşmenin eki niteliğinde bulunan 3610 analiz numaralı kıymet takdir komisyonu raporunda bina, müştemilat ve ağaçların bedelinin 11148 TL olarak belirlenmesine rağmen davalının sadece enkaz bedeli ödediğini, aradaki farkın tahsili için açtığı davada 7800 TL.nın kabul edilip bakiye 2173,80 TL taleplerinin ise bozmadan sonra ıslah yapılamayacağı gerekçesiyle reddedildiğini ileri sürerek 2173,80 TL.nın davalıdan faiziyle birlikte tahsilini istemiştir.
Davalı davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.
1-Davacı eldeki davada, ... Asliye Hukuk Mahkemesinin 2013/212 esas sayılı davasında usulden reddedilen miktarın tahsilini istemekte olup, mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş ise de ... Asliye Hukuk Mahkemesinin 2013/212 esas sayılı dava dosyası hakkında herhangi bir inceleme ve araştırma yapılmamıştır. Bu itibarla öncelikle Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2013/212 Esas, 2013/373 karar sayılı dava dosyasının dosya arasına alınarak, kararın kesinleşip kesinleşmediğinin, kararın kesinleşmiş olması halinde davacının bakiye ne kadar alacak talep edebileceğinin tereddüte yer bırakmayacak şekilde belirlenmesi gerekir. Mahkemenin, davacının davasına dayanak yaptığı az yukarıda belirtilen dava dosyası incelenmeden ve davacı alacağı belirlenmeden yazılı şekilde davanın kabulüne karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırıdır. Bozmayı gerektirir.
2-Bozma nedenine göre davalının diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine gerek görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle temyiz olunan kararın davalı yararına BOZULMASINA, (2) numaralı bent uyarınca davalının diğer temyiz itirazlarının incelenmesine yerolmadığına, peşin alınan 148,49 TL harcın istek halinde davalı ... Belediye Başkanlığı'na iadesine, 01/12/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Cevapla