Foruma girişte hatalı şifre uyarısı ya da başkaca sorun yaşayan üyelerimiz bu bağlantıdan destek talebinde bulunabilirler.

13. Hukuk Dairesi 2015/29323 E. , 2015/35628 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 544109
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

13. Hukuk Dairesi 2015/29323 E. , 2015/35628 K.

Mesaj gönderen kararara.com »

13. Hukuk Dairesi 2015/29323 E. , 2015/35628 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk MahkemesiTaraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, avukat olduğunu, davalı tarafça azledildiği tarihe kadar davalı tarafın vekilliğini yaptığını, 30/09/2014 tarihinde davalı tarafından azledildiğine ilişkin azilnamenin tarafına tebliğ edildiğini, vekalet ücretinin ödenmediğini, hakettiği ücretin tahsili için davalı aleyhinde icra takibi başlattığını, davalının takibe yapmış olduğu itirazın iptali ile takibin devamına karar verilmesini istemiştir.
Davalı, davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece, davalının... Müdürlüğü'nün yetkisine ilişkin itirazı yerinde olduğundan, davacının itirazın iptali talebinin reddine, davanın esası hakkında verilmiş bir karar bulunmadığından, davalının kötüniyet tazminat talebinin reddine, karar verilmiş, verilen karar davacı tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dava itirazın iptali davasıdır. Davacı, davalının vekilliğini üstlenerek azil tarihine kadar üzerine düşen edimleri yerine getirdiği halde, vekalet ücretinin ödenmediğinden bahisle, davalı aleyhine icra takibi başlattığını beyanla, itirazın iptalini istemiştir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 3. maddesine göre tüketici; ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi, tüketici işlemi; mal veya hizmet piyasalarında kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasında kurulan, eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekâlet, bankacılık ve benzeri sözleşmeler de dâhil olmak üzere her türlü sözleşme ve hukuki işlemi ifade eder.
6502 sayılı yasanın 73. maddesi; bu kanunun uygulanması ile ilgili her türlü ihtilafa tüketici mahkemelerinde bakılacağını öngörmüştür.
Bir hukuki işlemin sadece 6502 Sayılı yasada düzenlenmiş olması; tek başına, o işlemden kaynaklanan uyuşmazlığın tüketici mahkemesinde görülmesini gerektirmez. Bir hukuki işlemin 6502 sayılı yasa kapsamında kaldığının kabul edilmesi için, taraflardan birinin tüketici olması gerekir. Somut olayda davacı avukat, vekalet ücretinin tahsili için başlattığı icra takibine itirazın iptalini istemiştir.
Taraflar arasındaki uyuşmazlık Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında kaldığına göre, davaya bakmaya Tüketici Mahkemesi görevlidir. Görevle ilgili düzenlemeler kamu düzenine ilişkin olup; taraflar ileri sürmese dahi, yargılamanın her aşamasında resen gözetilir. Görevle ilgili hususlarda kazanılmış hak söz konusu olmaz. Bu durumda mahkemece, verilecek ara kararla uyuşmazlığın tüketici mahkemesi sıfatı ile görülmesi gerekirken, genel mahkeme sıfatı ile görülüp sonuçlandırılması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.
2-Bozma nedenine göre davacının temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına
SONUÇ: Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle temyiz edilen hükmün BOZULMASINA, 2. bentte açıklanan nedenlerle davacının sair temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan 27,70 TL harcın istek halinde iadesine, 07/12/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Cevapla