1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Kafkas Üniversitesi Bütçe Dairesi Başkanlığı 2004

Gönderilme zamanı: 26 Oca 2015 16:40
gönderen inspector
Kararın Çeşidi : 6.Daire Kararı
Kararın Konusu: Personel Mevzuatı ile İlgili Kararlar
Kararın Numarası : 11362
Kararın Tarihi : 04.07.2006

Kafkas Üniversitesi Bütçe Dairesi Başkanlığı 2004

Devlet memurlarının vekalet görevi ve aylık verilmesinin şartları, 657 sayılı Kanunun 86’ncı maddesinde düzenlenmiş olup, maddede özetle boş kadrolara ilişkin görevlerin gerek görüldüğünde memurlara ücretsiz olarak vekaleten gördürülebileceği belirtilmiş, bu kuralın istisnalarına ise anılan maddenin beş ve yedinci bentlerinde yer verilmiştir.

Bu istisnalar arasında şef kadrosu yer almamasına karşın Veteriner Fakültesinde memur olarak görev yapan personelin boş bulunan şef kadrosuna vekaleten atanması ve vekalet aylığı alması sonucu yersiz ödenen tutarın sorumlulara ödettirilmesine,