Foruma girişte hatalı şifre uyarısı ya da başkaca sorun yaşayan üyelerimiz bu bağlantıdan destek talebinde bulunabilirler.

Ordu Belediyesi Saymanlığı 2003

Cevapla
Kullanıcı avatarı
inspector
Onaylı Üye
Mesajlar: 1895
Kayıt: 06 Mar 2012 08:40

Ordu Belediyesi Saymanlığı 2003

Mesaj gönderen inspector »

Kararın Çeşidi : 8.Daire Kararı
Kararın Konusu: Çeşitli Konuları İlgilendiren Kararlar
Kararın Numarası : 5757
Kararın Tarihi : 25.06.2006

Ordu Belediyesi Saymanlığı 2003

1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun 7’nci maddesinde

"Devlet masrafı bütçe dahilinde Devlet namına ifa edilen ve bir Kanunu mahsus ile ifası taahhüt olunan bir hizmet ve hususat karşılığı olmak üzere Devlet zimmetinde tahakkuk eden borçtur." denilmiştir.

Belediye Bütçe ve Muhasebe Usulü Tüzüğü'nün 32’nci maddesinde;

"Gelir ve hasılat, bütçeye tamamen gayri safı olarak gelir yazılır. Bunların toplama ve yönetim giderleri bütçedeki ilgili ödenekten karşılanır."

Yine aynı Tüzüğün 53’üncü maddesinde ise,

"Belediye giderleri için düzenlenecek belgeler Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliğine göre düzenlenir." denilmektedir.

Diğer taraftan, 1580 sayılı Belediye Kanununun 70’inci maddesinde Belediye Meclisinin müzakere edip karar vereceği işler sayılmış ve Belediye Meclisine belediye gelirlerinin bir kısmını bir hizmete tahsis etme yetkisine yer verilmemiştir.

Bu hükümlere göre, giderlerin kendi mevzuatına ve bütçedeki ödeneğine göre ödenmesi, gelirlerin de toplanmasına ilişkin giderlerin hesaba katılmadan bütçeye kaydolması gerekmektedir. Bu nedenle toplanan gelirlerin bir kısmının bir gidere tahsis edilmesi mümkün olmadığı gibi muhtelif giderlerin karşılanması için bir birime aktarılması imkanı da bulunmazken,

Ordu Belediye Meclisinin 14.02.2002 tarih ve 2001/3-3/1-73 sayılı kararı ile yürürlüğe giren Tiyatro Yönetmeliğinin 47’nci maddesi ( E ) fıkrası gereğince elde edilen brüt hasılatın % 80'inin hizmeti yürüten sözleşmeli sanatçılara (belediye personeli hariç) kültür hizmet primi olarak dağıtılmak ve brüt hasılatın % 15'i de Tiyatro Müdürlüğünün çeşitli giderlerini karşılamak üzere, toplam brüt hasılatın % 95'i Tiyatro Müdürlüğüne aktarılmıştır.

1580 sayıl, Belediye Kanununun "Vazifeler" başlıklı 15’inci maddesi 59’uncu fıkrasında;

Belediye tiyatrosu, sineması, belediye oteli ve gazinosu, halk müzeleri ve hayvanat ve nebatat bahçeler, yapmak ve idame etmek ve yaptırıp işletmek" denilmekte olduğundan Belediyelerin tiyatro gibi kültür hizmetinde bulunmaları, ve bu hizmetleri desteklemeleri yasaldır

Ancak bu amaçla yapılacak harcama ve tahsilatların yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülmesi gerekmekte olup,

Tiyatro Müdürlüğünün hizmetleri ile ilgili gelirlerinin bir kısmının tiyatro yönetimine aktarılması ve yönetimce bu meblağların harcanmasının kabulü mümkün bulunmadığından, yersiz ödenen tutarın sorumlulara ödettirilmesine,


Cevapla