CEZA DAVASI TEMYİZ DİLEKÇESİ HAZIRLAMA FORMU
Aşağıdaki Form Alanlarını Doldurunuz... (* işareti bulunan alanlar zorunludur)

 

Temyiz Edenin Adı Soyadı:

*

Temyiz Edenin Dosyadaki Sıfatı:

Mahkeme Adı:

*

Esas Numarası:

*

Karar Numarası:

*

Suç Tarihi:

Karar Tarihi:

*

Kararın Tebliğ Tarihi:

Temyiz Tarihi:

*

Suç:

Sanık Hakkında Verilen Karar

Hapis Cezası (Yıl-Ay-Gün):

Adli Para Cezası (TL):

 

Aşağıdaki Genel Temyiz Nedenlerinden Uygun Olanları Seçiniz... (Hiçbir seçim yapmadığınızda boş temyiz şablonu açılmaktadır.)

 

1- Suç Vasfına Göre Mahkeme Görevli Değildir.

26- Yaşı 18 den Küçük Sanık Avukatsız Dinlenmiştir.

2- Suç Yerine Göre Mahkeme Yetkili Değildir.

27- Yaşı 18 den Küçük Sanığın Duruşması Açık Yapılmıştır.

3- Suç tarihine Göre Dava Zamanaşımı Gerçekleşmiştir.

28- Alt Sınırı 5 Yıl Olan Suçta Sanık Müdafisiz Dinlenmiştir.

4- Karar Tarihine Göre Ceza Zamanaşımı Gerçekleşmiştir.

29- Yaş Küçüklüğü İndirimi Yapılmamıştır.

5- Suç Sanık Tarafından İşlenmediği Halde Ceza Verilmiştir.

30- Şartları Oluştuğu Halde Takdiri İndirim Yapılmamıştır.

6- Suç Sanık Tarafından İşlendiği Halde Beraat Verilmiştir.

31- Şartları Oluşmadığı Halde Takdiri İndirim Yapılmıştır.

7- Şikayet Olduğu Halde Düşme Kararı Verilmiştir.

32- Tutukluluk ve Gözaltı Süreleri Mahsup Edilmemiştir.

8- Şikayet Olmadığı Halde Mahkumiyet Verilmiştir.

33- Şartları Oluşmadığı Halde HAGB (CMK 231) Uygulanmıştır.

9- Sonuç Ceza Doğru Hesaplanmamıştır.

34- Şartları Oluştuğu Halde HAGB (CMK 231) Uygulanmamıştır.

10- İddianame, Mütalaa ve Sonuç Ceza Uyumlu Değildir.

35- Suçta Kullanılan  Eşyalar Müsadere Edilmemiştir.

11- Taraflar İstediği Halde Uzlaşma Uygulanmamıştır.

36- Sanığa İddianame ve Ekleri Okunmamıştır.

12- Taraflar İstemediği Halde Uzlaşma Uygulanmıştır.

37- Kısa Kararla Gerekçeli Karar Uyumlu Değildir.

13- İki Yılın Altındaki Hapis Cezası Ertelenmemiştir.

38- Dosyada Hakim ve Zabıt Katibi İmzaları Tam Değildir.

14- Bir Yılın Altındaki Hapis Seçenek Yaptırıma Çevrilmemiştir.

39- Bütün Katılma Talepleri Karara Bağlanmamıştır.

15- Bir Ayın Altındaki Hapis Seçenek Yaptırıma Çevrilmemiştir.

40- İddianamedeki Sevk Maddelerinin Tamamı Karşılanmamıştır.

16- Sanık Sabıkalı Olduğu Halde Ceza Ertelenmiştir.

41- Sanığa Yokluğunda Toplanan Deliller Bildirilmemiştir.

17- Sabıkasız Sanığa Tekerrür Hükümleri Uygulanmıştır.

42- Sanığa Gerekli Hallerde Ek Savunma Verilmemiştir.

18- Tek Suç Varken Zincirleme Suç (Teselsül) Uygulanmıştır.

43- Tanık ve Bilirkişilere Usulünce Yemin Yaptırılmamıştır.

19- Birden Fazla Suç Varken Zincirleme Suç Uygulanmamıştır.

44- Son Söz Sanığa veya Vekiline Verilmemiştir.

20- Suç Tamamlandığı Halde Teşebbüs Uygulanmıştır.

 

45- Lehe Hükümlerin Uygulanması Talebi Karşılanmamıştır.

21- Suç Tamamlanmadığı Halde Teşebbüs Uygulanmamıştır.

 

46- Eksik Soruşturma Nedeniyle Delillerin Tamamı Toplanmamıştır.

22- Şartları Oluşmadığı Halde Tahrik Uygulanmıştır.

47- Somut Olay ile Uygulanan Maddeler Uyumlu Değildir.

23- Şartları Oluştuğu Halde Tahrik Uygulanmamıştır.

48-Avukatlı İşlerde Vekalet Ücretine Hükmedilmemiştir.

24- Sanık Yardım Eden Değil Asli Faildir.

 

49-Yargılama Giderlerine Hükmedilmemiştir.

25- Sanık Asli Fail Değil Yardım Edendir.

50-Yargılama Giderlerinin Sanığa Yükletilmesi Haksızdır.

 

 

Varsa Özel Temyiz Nedenlerinizi Metin KutusunaYazınız... (Örneğin: "Olayda kendini savunan sanığa meşru müdafa hükümleri uygulanmalıdır")

 

 

                          

 

 

                      

 

 

   
Copyright 2010 - 2021