kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Forum      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

  

 

 

2. Hukuk Dairesi 1998/10057 E., 1998/11872 K.

BOŞAMA

DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI

DAVANIN TAKİPSİZ BIRAKILMASI

TEDBİR

TEDBİR NAFAKASI

“İçtihat Metni”

T.C.

Y A R G I T A Y

2.Hukuk Dairesi

Sayı :
Esas Karar

98/10057 98/11872

YARGITAY İLAMI

5.11.1998Özet:Boşanma davasının takipsiz bırakılması hakimin Medeni Kanunun
137. maddesi uyarınca tedbir almamasının gerektirmez. Hakim davanın açılma
tarihi ile davanın geçerli olmak üzere gerekli tedbirleri olmalıdır.Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli
mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp
düşünüldü.Boşanma davası açılınca Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 409. maddesi
gereğince dava takip edilmeyip, davanın açılmamış sayılmasına karar
verilmesikarar gününe kadar eşlerin ayrı yaşamak, ayrı mesken edinme
haklarını kaldırmaz(M.K. md. 21ve 162). Keza boşanma davası açıldığında hakim
lazımgelen ve kadının ihfak ve iaşesine dair geçici tedbirleri alması
gerekir(Md.137). Şu halde davanın açıldığı tarihten geçerli olarak ve davanın
açılmamış sayıldığı tarihe kadar kadın yararına tedbir nafakasına
hükmedilmemesi usul ve yasaya aykırıdır.SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenletemyiz olunan hükmün BOZULMASINA,
temyiz peşin harcın yatırana göre verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
05.11.1998 (Per.)

 

 

 

 

 

Bu Konuda Karar Var mı?          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          Kriminolog 1.0 İndir          İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA