kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

  

 

 

2. Hukuk Dairesi 1998/624 E., 1998/2342 K.

CENİNİN MİRASÇILIĞI

MİRAS

VERASET BELGESİ

“İçtihat Metni”


T.C.
Y A R G I T A Y
2.Hukuk Dairesi

Sayı :
ESAS KARAR
98/624 98/2342
27.2.1998

Y A R G I T A Y İ L A M I

Özet :Mirasçılar arasında cenin varsa onun sağ olarak doğup doğmadığı
araştırılmadan veraset ilamı verilemez.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli
mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp
düşünüldü.
Medeni Yasanın 524. maddesi gereğince cenin sağ olarak doğarsa mirasçı
olur. Cenin sağ olarak doğup doğmadığı araştırılmadan eksik inceleme ile
yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.
S O N U Ç : Temyiz edilen hükmün gösterilen nedenlerle BOZULMASINA,
temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
27.2.1998 (Cu)

Başkan Üye Üye Üye
Üye

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA