kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

8. Ceza Dairesi 1996/3760 E., 1996/5063 K.

HALKTA KORKU PANİK VE KAYGI YARATACAK BİÇİMDE ATEŞ ETMEK

İçtihat Metni

T.C.
Y A R G I T A Y
Sekizinci Ceza Dairesi

E. 1996/3760
K. 1996/5063
T. 8.4.1996

ÖZET : Müdahille aralarında anlaşmazlık bulunan sanıkların, şehrin merkezi ve
yerleşik yerinde gündüz sayılabilecek bir zamanda, muhtemelen hesaplaşma
amacıyla otolarıyla karşılaştıklarında, her iki sanığın müdahile ait özel
otaya iki yönlü ateş etmeleri eylemi, TCK.nun 264/7. madde ve fıkrasında
yazılı suçu oluşturur.

(765 s. TCK. m. 264/7)

6136 sayılı Kanuna aykırılık ve silahla yaralamaya teşebbüsten sanıklar Ali
Rıza, Hasan’ın yapılan yargılanmaları sonunda; hükümlülüklerine ve zoralıma
dair, (Bakırköy Birinci Asliye Ceza Mahkemesi)’nden verilen 8.5.1995 gün ve
486 esas, 277 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi
müdahil vekili tarafından istenilmiş olduğundan; dava evrakı C.
Başsavcılığı’ndan tebliğname ile 19.3.1996 günü Daireye gönderilmekle
incelenip, gereği düşünüldü:

Müdahil vekilinin 6136 sayılı Kanuna aykırılıktan verilen hükmü temyize hakkı
bulunmadığından CMUK.nun 317. maddesi gereğince bu suça ilişkin temyiz
isteminin (REDDİNE).

Müdahilin diğer suça ilişkin temyizine gelince;

Yerinde görülmeyen sair itirazların reddine. Ancak;

Bir taşınmaz mal alım satımı nedeniyle aralarında ciddi şekilde anlaşmazlık
çıkan müdahil ile sanıkların Bakırköy-Bahçelievler ......... Restoran
civarında, şehrin merkezi ve yerleşik yerinde, gündüz sayılabilecek bir
zamanda, muhtemelen hesaplaşma amacıyla otolarıyla karşılaştıklarında, her
iki sanığın müdahile ait 34 ...... 42 plakalı özel otoya iki yönlü ve halkta
korku, panik ve kaygı yaratacak biçimde ateş etmek suretiyle, TCK.nun 264/7.
madde ve fıkrasındaki tanımı yapılan suçu işledikleri tüm dosya içeriği,
aşamalardaki iddia ve beyanlar, tabancaların elde edilmiş olmaları, otodaki
hasar ve görgü tesbit tutanağı gibi delillerle açığa çıktığı halde eylemin
basit biçimde yaralamaya teşebbüs olarak değerlendirilmesiyle yetinilerek suç
niteliğinin tayininde yanılgıya düşülmesi,

Bozmayı gerektirmiş, müdahil vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde
görülmüş olduğundan hükmün bu sebepden dolayı (BOZULMASINA), 8.4.1996 gününde
oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA