kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

2. Hukuk Dairesi 1997/8827 E., 1997/9619 K.

AYRI YAŞAMA HAKKI

BOŞANMA

TERK

TERK NEDENİYLE BOŞANMA

TERKTE HAKLILIK

“İçtihat Metni”


T.C.
Y A R G I T A Y
2.Hukuk Dairesi
Sayı :

Esas Karar
97/8827 97/9619
25.9.1997

Y A R G I T A Y İ L A M I

Özet:Eşler arasında boşanmaya yol açmayan olayların etkisi makul süre
sonra geçer. Bu olay eşlere sürekli evlilik birliği dışında yaşama hakkı
vermez. Arada geçen uzun süreden sonra gönderilen ihtara uyulmadığı halde
boşanmaya karar verilmelidir.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli
mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp
düşünüldü.
Eşler arasında boşanmaya yol açmayan olayların etkisinin makul süre
içinde geçtiğini kabul etmek evlilik müessesinin doğal sonucudur. Aksi halde
oluşan bir olay sebebi ile eşinden ayrı yaşama hakkı kazanan eşe sürekli
evlilik dışı yaşama hakkı tanınmış olur. Söz konusu olay af edilemez
nitelikte olsa, O olay kendisi için evlilik birliğini çekilmez hale getiren
eşin boşanma davası açacağı tabidir.
Redle sonuçlanan önceki dava 7.7.1994 tarihinde açılmış olup davanın
konusunu dava tarihinden önceki olaylar oluşturur ve sözü edilen dövme olayı
da bu döneme ait olduğuna göre geçen uzun süre içinde etkisinin devam edeceği
kabul edilemez. Şu halde davacının 27.3.1996’daki ihtar isteği kendisine
1.4.1996 tarihinde tebliğ edilen davalı eski olaylardan söz ederek evlilik
birliğine dönmemesi haklı kabul edilemez. Bu yönler gözetilmeden davanın
reddi doğru değildir.
S O N U Ç : Temyiz edilen kararın gösterilen sebeple BOZULMASINA,
temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
25.9.1997

 

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA