kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

2. Hukuk Dairesi 1997/5825 E., 1997/7678 K.

  BOŞANMA

  FERAGAT

  YOKSULLUK NAFAKASI

ÖZET : Duruşmada feragat yetkisi alan vekilin yoksulluk nafakasından
feragatı haktan feragat olup geçerlidir. Yeniden yoksulluk nafakası
istenemez.
1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun
sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre
aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.
2- Davalı vekili 16.10.1996 tarihli duruşmada vekaletnamesindeki
yetkiye dayanarak imzası ile onayladığı beyanında yoksulluk nafakasından
feragat etmiştir. Bu feragat beyanı haktan feragat olup geçerlidir. Feragat
beyanı kanundaki sebeplerle ortadan kaldırılmadıkça feragat eden tarafı
bağlar. Feragattan rücu ile yeniden yoksulluk nafakası isteyemez. Şunu da
belirtmek gerekirki evlilik devam ederken istenebilen tedbir nafakası ile
boşanmanın kesinleşmesi ile verilmesi gereken yoksulluk nafakasının
nitelikleri farklıdır. O halde davacı yararına yoksulluk nafakasına
hükmedilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
S O N U Ç : Yukarıda 2. bentte açıklanan nedenle yoksulluk nafakasına
ilişkin temyiz itirazının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, duruşma için takdir
olunan 20.000.000. lira vekalet ücretinin davacıdan alınıp, davalıya
verilmesine, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine oyçokluğuyla
karar verildi. 01.07.1997 (Salı)
MUHALEFET ŞERHİ

Henüz doğmamış nafaka hakkından feragat olmadığı gibi, sadece tahakkuk
etmiş ve işlemiş nafakadan feragat mümkündür.
Diğer taraftan Medeni Yasanın 144. maddesi koşulları oluştuğundan
hükmün onanması gerektiği kanaatiyle değerli çoğunluk görüşüne katılmıyoruz.

Başkan Üye

 

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA