kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

3. Ceza Dairesi 1990/4519 E., 1990/10331 K.

NİSPİ HARÇ

ORMAN SUÇU

ORMANDAN TARLA AÇMAK

İçtihat Metni


T.C
Y A R G I T A Y
Üçüncü Ceza Dairesi

E. 1990/4519
K. 1990/10331
T. 25.10.1990


ÖZET : Sanığın, orman alanında açma eylemini gerçekleştirdikten sonra bu yeri
sürerek işgal ve faydalanmaya devam etmiş olması, tarla açma kastından
kaynaklanan ve bu kasta bağlı olarak amaçlanan faydalanmayı sağlamaya yönelik
bir eylem olmasına, tutanağın düzenlendiği ve kamu davasının açıldığı tarihe
kadar hukuki bir kesintiye uğramadan temadi eden eylemden dolayı yalnızca
Yasanın 93/2. maddesiyle hüküm kurulmasıyla yetinilmesi gerekirken ayrıca
işgal ve faydalanmadan da ceza tayini yasaya aykırıdır.

Tazminat ve ağaçlandırma gideri toplamı üzerinden sanığa nisbi harç
yükletilmesi gerekir.

(6831 s. OK. m. 93/2)

Orman Kanununa muhalefetten sanık Müslüm hakkında yapılan duruşma sonunda,
anılan Yasanın 93/2, 93/1; 647 sayılı Kanunun 4. maddeleri gereğince
neticeten ve ictimaen 163.500 lira ağır para cezası ile mahkumiyetine,
cezasının teciline, tazminat ve yargılama giderinin sanıktan tahsiline,
çit’in müsaderesine dair, (İvrindi Sulh Ceza Mahkemesi)nden verilen
10.10.1989 günlü ve 278/304 sayılı hüküm müdahil tarafından temyiz olunmakla;
mahallinden gönderilen evrak C. Başsavcılığının 5.4.1990 günlü
tebliğnamesiyle Daireye verilmekle okunarak, gereği görüşülüp düşünüldü:

Yerinde görülmeyen sair itirazların reddine. Ancak:

1- C. Savcılığınca düzenlenen iddianamede sanığın hem açma, hem de işgal,
faydalanma suçlarını işlediği ifade edilerek Orman Yasasının 93/1 ve 93/2.
maddelerinin uygulanması istemiyle iki suçtan kamu davası açılmakla beraber,
suç saptama tutanağı içeriği ile duruşma aşamasında yapılan keşif sonucu
düzenlenen bilirkişi raporuna nazaran sanığın 1984 yılı Mayıs ayı içinde suç
konusu orman alanında açma eylemini gerçekleştirdikten sonra bu yeri sürerek
işgal ve faydalanmaya devam etmiş olmasının tarla açma kastından kaynaklanan
ve bu kasta bağlı olarak amaçlanan faydalanmayı sağlamaya yönelik bir eylem
olmasına ve tutanağın düzenlendiği ve kamu davasının açıldığı tarihe kadar
hukuki bir kesintiye uğramadan temadi eden eylemden dolayı yalnızca yasanın
93/2. maddesiyle hüküm kurulmasıyla yetinilmesi gerektiği gözetilmeyerek
yazılı gerekçeyle ayrıca işgal ve faydalanmadan da ceza tayini,

2- Tazminat ve ağaçlandırma gideri toplamı üzerinden sanığa nisbi harç
yükletilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

Bozmayı gerektirmiş, müdahilin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş
olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı (BOZULMASINA), 25.10.1990 gününde
oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA