kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

YARGITAY
9. Hukuk Dairesi 2005/12123 E.N , 2005/37718 K.N.

İlgili Kavramlar

FARK KIDEM TAZMİNATI

Özet
DAVACI HİZMET AKTİNE GÖRE ÇALIŞIRKEN, KENDİ İSTEĞİ İLE SINAVA GİREREK SÖZLEŞMELİ PERSONEL STATÜSÜNE GEÇMİŞTİR. BU NEDENLE HİZMET AKDİNİ 1475 SAYILI YASANIN 16.MADDESİNDEKİ KOŞULLAR GERÇEKLEŞMEDEN SONA ERDİREN DAVACI, SINAV TARİHİNDEN ÖNCEKİ ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ OLARAK FARK KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANAMAZ.

ASKERLİK BORÇLANMASI DÖNEMİ İLE İLGİLİ OLARAK İSE; DAVACI EMEKLİ OLMAK SUERTİYLE İŞYERİNDEN AYRILARAK HİZMET AKTİNİ FESHETTİĞİNDEN ASKERLİK BORÇLANMA SÜRESİNİN KIDEM TAZMİNATINA ESAS HESABINDA NAZARA ALINMASI GEREKİR.


İçtihat Metni

Davacı, fark kıdem tazminatının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Davacı, 15.09.1987 tarihinde hizmet aktine göre çalışırken kendi arzusu ile imtihana girerek 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre sözleşmeli personel statüsüne geçtiği anlaşılmaktadır. Hizmet aktinin 1475 sayılı Yasanın 16. madde koşulları gerçekleşmeden sona erdiren davacı 15.09.1987 tarihinden önceki çalışmaları ile ilgili kıdem tazminatına hak kazanamaz. Bu nedenle bu tarihten önceki çalışmalara göre fark kıdem tazminatı hesaplanarak hüküm altına alınması hatalıdır.

Askerlik borçlanması dönemi ile ilgili fark kıdem tazminatı isteğine gelince: Davacı son kez 15.12.2004 tarihinde emekli olmak suretiyle işyerinden ayrılarak hizmet aktini feshettiğinden askerlik borçlanma süresinin kıdem tazminatına esas sürenin hesabında nazara alınması gerekir. Ancak, Askerlik borçlanma süresi ile ilgili olarak Emekli Sandığınca emekli ikramiyesi ödenmiş ise, ödenen bu miktarın askerlik süresi ile ilgili hesaplanacak kıdem tazminatından düşürülerek bakiyesinin hüküm altına alınması gerekir. Yukarıda açıklanan esaslara göre bilirkişiden ek rapor alınarak oluşacak sonuç doğrultusunda karar verilmelidir.

Sonuç: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten (BOZULMASINA), peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 01.12.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA