TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARININ İCRASI NASIL OLUR? • kararara.com


Forum ana sayfa EMSAL KARAR TALEP FORUMLARI Banka ve Tüketici Hukuku TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARININ İCRASI NASIL OLUR?

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARININ İCRASI NASIL OLUR?

Bankacılık İşlemleri, Mevduat, Faiz, Banka Kredileri, Kredi Kartları, Banka Kartları, Havale, Tüketici Kredisi, Mortgage, Tüketici Hakları, Tüketici Hakem Heyeti, Tüketici Mahkemeleri...

orhanyilmaz38 Site Üyesi

Mesajlar: 8


Kırşehir İli Merkez İlçesi Tüketci Sorunları Hakem Heyetine konut kredisi dosya masrafları ile yeniden yapılan yapılandırma ücretinin iadesi için dilekçe ile başvuruda bulundum. TSHH Başkanlığı 02.04.2012 Tarih ve 536 Sayılı kararı ile toplam 2768,08 TL masrafın tarafıma iade edilmesi yönünde karara hükmetti. Bankanın yasal avukatı Tüketici sorunları hakem heyeti kararının iptali için Kırşehir Tüketici mahkemesine başvuruda bulundu. Kırşehir Tüketici mahkemesi de banka avukatının talebinin reddetti. Banka avukatı da tüketici mahkemesinin kararını temyiz etti.

Tüketici Mahkemesinin kararına dayanarak ( yalnız tüketici mahkemesi kararı kesinleşmeden ) ilamlı icra takibi başlattım. icra takibini başlattığım esnada banka avukatı kararı temyiz etti. Birde ilamlı icra takibinin iptali için Kırşehir İCra Hukuk Mahkemesine iptal davası açtı. İptal gerekçesi olarak da " Tüketici hakem heyeti kararı ile ilamlı icra takibi yapmam gerekirken tüketici mahkemesi hükmü ile ilamlı takip yaptığımı gerekçe göstermiştir." Banka Avukatının icra takibinin iptali ile ilgili icra hukuk mahkemesine verdiği iptal dilekçesinde iptal gerekçesi olarak aynen şu ifade yer alıyor " Davalı, Kırşehir İcra Müdürlüğünün 2012/5349 E.sayılı dosyasıyla yaptığı takipte Kırşehir 2.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2012/159 Esas sayılı dosyasına dayanmış ve dayanak belge olarak mahkeme ilamını göstermiştir. Ancak dayandığı mahkeme kararı incelendiğinde hüküm kısmının bir eda hükmü içermediği görülecektir. Sayın mahkeme açtığımız davanın haksızlığına hükmederek davamızı reddetmiştir. Bu redde ilişkin hüküm bir tespit içermekte olup hüküm maddelerine bakıldığında eda hükmü içeren bir kayıt gözükmemektedir. Yani davalının icra takibinde talep ettiği 2768,08 TL takibine dayanak yaptığı hükümde yer almamaktadır. davalı taraf yanılıgıya düşürek yanlış ilama dayanmış ve hiçbir eda hükmü içermeyen ilama dayanarak icra takibi yapmıştır. Oysa ki davalı, ancak eda hükmü içeren Tüketici Hakem Heyeti Kararına dayanarak ilamlı takip yapabilir. Kısaca Kırşehir 2.Asliye Hukuk Mahkemesinin (tüketici mahkemesi sıfatıyla) 2012/159 Sayılı ilamının infazı kabil olmadığından ve eda hükmü içermediğinden bu ilama dayalı olarak yapılan takibin iptali gerekir. " şeklinde gerekçe göstermiştir.
İcra hukuk mahkemesi de avukatın icra mahkemesine açmış olduğu icra takibinin iptali davasını kabul etti. Orda mahkeme hükmünde de 55 TL, yargılama gideri, 400 TL de vekalet ücretinin ödenmesine karar verdi.
Bu aşamada benim icra müdürlüğünde başlatmış olduğum icra takibi iptal oldu. Şuan banka avukatı tarafından temyiz edilen tüketici mahkemesi karar sonuçlanmadı.
Hukukçular sordum. Elimde bulunan tüketici sorunları hakem heyeti kararına dayanarak yeniden ilamsız icra takibi yapabileceğimi söylediler.
Diğer bir görüşte elimde bulunan tüketici sorunları hakem heyeti kararının 2768.08 TL olması nedeniyle sadece tespit hükmü içerdiği bu belgeye dayanarak hiçbir takip yapamayacağı; ancak elimde bulunan tüketici sorunları hakem heyeti kararını delil göstererek tüketici mahkemesinde alacak davası açmam gerektiğini mahkemenin vereceği hükme dayanarak ilamlı takip yapabileceğimi söylediler.
Soru :
1 - ) Tüketici sorunları hakem heyeti kararına dayanak ilamsız icra takibi yapabilir miyim ?
2-) Tüketici sorunları hakem heyeti sorunları kararına dayanarak ilamsız icra takibi yapabilmem halinde banka avukatının yasal olarak tekrar icra takibini iptal ettirebilir mi ?
3- ) Tüketici sorunları hakem heyeti kararına dayanarak İlamlı veyahut ilamsız icra takibi yapamazsam. Tüketici Mahkemesinde alacak davası açarak ilamlı icra takibi yapmam mı gerekir.admin Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 26439Sayın Orhan Yılmaz,

4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 22/5. maddesinde Tüketici Hakem Heyetine başvurmada zorunlu parasal sınır düzenlenmiştir. Bu maddeye göre,

"Değeri beşyüz milyon liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda tüketici sorunları hakem heyetlerine başvuru zorunludur. Bu uyuşmazlıklarda heyetin vereceği kararlar tarafları bağlar. Bu kararlar İcra ve İflas Kanununun ilamların yerine getirilmesi hakkındaki hükümlerine göre yerine getirilir. Taraflar bu kararlara karşı onbeş gün içinde tüketici mahkemesine itiraz edebilirler. İtiraz, tüketici sorunları hakem heyeti kararının icrasını durdurmaz. Ancak, talep edilmesi şartıyla hakim, tüketici sorunları hakem heyeti kararının icrasını tedbir yoluyla durdurabilir. Tüketici sorunları hakem heyeti kararlarına karşı yapılan itiraz üzerine tüketici mahkemesinin vereceği karar kesindir."

Aynı kanunun 25/6. maddesinde ise zorunlu parasal sınırın üzerindeki meblağlarda tüketici hakem heyeti kararlarının akıbeti düzenlenmiştir. Bu maddeye göre de;

"Değeri beşyüz milyon lira ve üstündeki uyuşmazlıklarda tüketici sorunları hakem heyetlerinin verecekleri kararlar, tüketici mahkemelerinde delil olarak ileri sürülebilir. Kararların bağlayıcı veya delil olacağına ilişkin parasal sınırlar her yılın Ekim ayı sonunda Devlet İstatistik Enstitüsünün Toptan Eşya Fiyatları Endeksinde meydana gelen yıllık ortalama fiyat artışı oranında artar. Bu durum, Bakanlıkça her yıl Aralık ayı içinde Resmi Gazetede ilan edilir."

Bu maddede belirtilen parasal sınır 01/01/2012 tarihinden itibaren 1.161,67 TL olarak düzenlenmiştir. Buna göre sizin başvuru değeriniz bu meblağın üzerinde olduğundan doğrudan icra kabiliyetini haiz olmayacaktır. Öncelikle Tüketici Mahkemesinde dava açarak tüketici hakem heyeti kararını da delil olarak göstermeniz gerekmektedir. Bu dava lehinize sonuçlandığında verilen kararla ilamlı takip yapabilirsiniz.

Saygılar...


İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.

orhanyilmaz38 Site Üyesi

Mesajlar: 8


Tüketici sorunları hakem heyetine dayanarak ilamsız icra takibi başlatmam halinde, banka avukatı nasıl bir yöntem izleyecektir. Örneğin THSS hakem heyeti kararının iptali için açtığı dava reddedildi. Şuan temyiz aşamasında, temyiz sonucu da benim lehime sonuçlandığı takdirde ilamsız icra ile alacağımı tahsil etmem mümkün değil mi? Tekrar mahkeme süreci ile uğraşmak istemiyorum.admin Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 26439Sayın Orhan Bey,

Alacağınızı tahsil etmek için tüketici hakem heyeti kararının iptaline yönelik açılan ve reddolunan davanın temyiz sonucunu beklemeksizin, tüketici hakem heyeti kararını delil olarak göstermek suretiyle Tüketici Mahkemesinde alacak davası açabilirsiniz. Ancak ilamsız icra yoluna gitmeniz halinde karşı tarafın takibe itiraz etmesi halinde süreç daha da uzayabilir. Bu nedenle ilamsız takibe gitmenizi tavsiye etmem.

Saygılar...


İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.

teoman Kullanıcı avatarı
Global Moderatör

Mesajlar: 16509


Sayın Orhan YILMAZ,

Size önereceğim en kısa ve kestirme yol, elinizdeki Tüketici Hakem Heyeti kararını ilamlı takip yoluyla icraya koymak.

Siz burada elinizdeki Tüketici Hakem Heyeti kararını İlamlı icra takibine koymadan, karşının BANKA VEKİLİNİN yapmış olduğu THHK itirazı üzerine mahkemenin Borçlu banka hakkında vermiş olduğu bu ret kararını(Mahkeme ilamını) alıp bunu dayanak yaparak ilamlı icra takibine gitmişiniz(Burada yanlış yol izlemekle hata yapmışınız) haliyle bu ret kararına dayanılarak sizin bu mahkeme kararı ile ilamlı icra takibine gitmeniz takibin iptalini gerektirir.Nitekimte takip iptal edilmiş ve burada doğan mahkeme masrafına ve vekil ücretine hükmedilmişsiniz.

Siz THHK Direk icra takibine koyacak olup, karşı taraf sizin leğinize verilmiş olan (THHK)Tüketici Hakem Heyeti Kararına karşı Tüketici mahkemesi sıfatıyla Asliye hukuk Mahkemesine itiraz etsin zaten etmişte ve itirazı neticesinde Mahkemece Borçlunun itirazı RET olunmuştur, bu itirazı REDDİ temyize götürmüş bırakın götürsün, bu sizin takibinizi etkilemezdi.

Hakem heyeti kararları, İcra ve İflas Kanunun ilamların yerine getirilmesi hakkındaki hükümlerine göre yerine getirilir. Taraflar bu kararlara karşı onbeş gün içinde tüketici mahkemesine itiraz edebilirler. İtiraz, hakem heyeti kararının icrasını durdurmaz. Ancak, talep edilmesi şartıyla hakim, Tüketici sorunları hakem heyeti kararının icrasını tedbir yoluyla durdurabilir zaten alacaklıda bunu denemiş gel gelelim tüketici mahkemesi veya yerine banan Asliye Hukuk Mahkemeside bu alacaklının tedbir talebini RET ederek karar vermiş, Tüketici sorunları hakem heyeti kararlarına karşı yapılan itiraz üzerine tüketici mahkemesinin vereceği karar kesindir.

Benim görüş ve kanatim bu yöndedir.


BU MESAJDAKİ MİKTARLAR ESKİ BİR TARİHTE KALA BİLİR BU MİKTARLAR HER YILA GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTERİR DİKKAT EDİN.

Tüketici Hakem Heyetleriyle İlgili Sınırlar şu şekildedir.

Tüketici hakem heyetine zorunlu başvuru sınırı 01.01.2012'dan başlayarak 1.161,67 TL,

Büyükşehir statüsünde bulunan illerde faaliyet gösteren il hakem heyetlerinin uyuşmazlıklara bakmakla görevli ve yetkili olmalarına ilişkin alt parasal sınır 01.01.2012'dan başlayarak 3.032,65 TL'dir.

*2012 yılı değerleri, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 22. maddesindeki usule göre Üretici Fiyatları Endeksinde meydana gelen ortalama % 12,58 (oniki virgül ellisekiz) oranında artış esas alınarak belirlenmiştir.

----------------------------------------------------------
Tüketici hakem heyetine zorunlu başvuru sınırı 01.01.2011'dan başlayarak 1.031,87 TL,

Büyükşehir statüsünde bulunan illerde faaliyet gösteren il hakem heyetlerinin uyuşmazlıklara bakmakla görevli ve yetkili olmalarına ilişkin alt parasal sınır 01.01.2011'dan başlayarak 2.693,78 TL'dir.

*2011 yılı değerleri, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 22. maddesindeki usule göre Üretici Fiyatları Endeksinde meydana gelen ortalama % 9,92 (dokuz virgül doksaniki) oranında artış esas alınarak belirlenmiştir.4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN 22 VE 5'İNCİ MADDELERİNE GÖRE 2012 YILINDA UYGULANACAK OLAN PARASAL SINIRLARIN ARTTIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ


26 Aralık 2011 PAZARTESİ


Resmî Gazete


Sayı : 28154
TEBLİĞ
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN 22 NCİ

VE TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETLERİ YÖNETMELİĞİNİN

5 İNCİ MADDELERİNDE YER ALAN PARASAL SINIRLARIN

ARTTIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: TGM-2011/2)

MADDE 1 – (1) 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 22 nci maddesinde belirlenen usule göre Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bildirilen Üretici Fiyatları Endeksinde meydana gelen ortalama % 12,58 (oniki virgül ellisekiz) oranında artış esas alınarak 1/1/2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

a) 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 22 nci maddesinin beş ve altıncı fıkrasındaki tüketici sorunları hakem heyetlerinin kararlarının bağlayıcı olacağına ilişkin üst veya tüketici mahkemelerinde delil olacağına ilişkin alt parasal sınır 1.161,67 TL,

b) 1/8/2003 tarihli ve 25186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, büyükşehir statüsünde bulunan illerde faaliyet gösteren il hakem heyetlerinin uyuşmazlıklara bakmakla görevli ve yetkili olmalarına ilişkin alt parasal sınır 3.032,65 TL, olarak tespit edilmiştir.

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2012 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.


HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

Sonraki


  • POPULER KONULAR

Dön Banka ve Tüketici Hukuku