Davadan Feragat • kararara.com


Forum ana sayfa EMSAL KARAR TALEP FORUMLARI Eşya Hukuku Davadan Feragat

Davadan Feragat

Mülkiyet, Menkul, Gayrimenkul, Kat Karşılığı İnşaat, Ayni Hak, Tapu Sicili, Tapu İptali, Tescil, Kadastro, Orman, Zilyetlik, İrtifak, İpotek, Rehin, Muvazaa, Hazine, Ecri Misil, Satış Vaadi...

Mesaj 04 Ara 2017 13:07
antipersonel Editör

Mesajlar: 232


Hazineye ve belediyeye karşı açılan Kamulaştırmasız el atma nedeniyle tazminat ve ecri misil davalarında verilen karar bizi bedel yönünden tatmin etmediği takdirde ve bu karar temyiz edilerek istinaf ve yargıtaya gidilip yerel mahkemenin kararı onandıktan sonra yani bu aşamada feragat edebilme hakkımız varmı ? Hangi aşamada davadan feragat edilebilir. Teşekkürler.
  • POPULER KONULAR

Dön Eşya Hukuku