İflas kararı verilen ltd şirket çalışan durumu • kararara.com


Forum ana sayfa EMSAL KARAR TALEP FORUMLARI İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku İflas kararı verilen ltd şirket çalışan durumu

İflas kararı verilen ltd şirket çalışan durumu

İşveren, İşyeri, İşçi, Taşeron, Müteahhit, Kıdem ve İhbar Tazminatı, İş Akdi, Ücret, İşe İade Davaları, Sendikalar, İş Güvenliği Hukuku, Sosyal Sigortalar, Toplu İş Sözleşmeleri...

bilalbozan Kıdemli (**) Üye

Mesajlar: 101


KAYYUMDAKİ LTD ŞİRKETTE İFLAS KARARI VERİLMESİ FAKAT YARGITAYDA OLDUĞUNDAN KESİNLEŞMEMİŞ DURUMDA,BU TİCARİ FAALİYETİ BULUNMAYAN FAKAT MİLYONLARCA LİRALIK TAŞINIRLARI OLAN ŞİRKETTEKİ BEKÇİLERİN,YASADA TİCARİ FAALİYET YAPILAMAZ OLDUĞUNDAN ÇIKIŞLARI YAPILMAK ZORUNDAMIDIRteoman Kullanıcı avatarı
Global Moderatör

Mesajlar: 16509


4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun ek 1 inci maddesine göre; “Bu Kanuna göre sigortalı sayılan kişileri hizmet akdine tabi olarak çalıştıran işverenin konkordato ilan etmesi, işveren için aciz vesikası alınması, iflası veya iflasın ertelenmesi nedenleri ile işverenin ödeme güçlüğüne düştüğü hallerde geçerli olmak üzere, işçilerin iş ilişkisinden kaynaklanan üç aylık ödenmeyen ücret alacaklarını karşılamak amacı ile İşsizlik Sigortası Fonu kapsamında ayrı bir Ücret Garanti Fonu oluşturulur. Bu madde kapsamında yapılacak ödemelerde işçinin, işverenin ödeme güçlüğüne düşmesinden önceki son bir yıl içinde aynı işyerinde çalışmış olması koşulu esas alınarak temel ücret üzerinden ödeme yapılır. Bu ödemeler 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 78 inci maddesi uyarınca belirlenen kazanç üst sınırını aşamaz.

Ücret Garanti Fonu, işverenlerce işsizlik sigortası primi olarak yapılan ödemelerin yıllık toplamının yüzde biridir. Ücret Garanti Fonunun oluşumu ve uygulanması ile ilgili usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.” denilmiştir.

Buna göre;

Çalışanlarına ücret ödemesi yapamayan işveren,

1-Konkordato ilan etmişse,

2-Aciz vesikası almışsa,

3-İflas kararı alınmışsa,

4-İflas ertelenmiş olsa dahi çalışanların son üç aylık ücretleri Ücret Garanti Fonundan ödenir.İşçinin bu parayı alabilmesi için ise;

1-Son bir yıldır aynı işyerinde çalışmış olması,

2-İşveren ücretlerini ödememiş olması gerekir.***Başvuru ve gerekli belgeler

İŞKUR’a Ücret Garanti Fonu’ndan para isteyen bir işçi aşağıdaki durumlara göre belirlenen belgeleri götürmek zorundadır. (bkz. Yönetmelik madde 8)


-Kurum tarafından ücret alacağının ödenebilmesi için iş sözleşmesinin devam edip edilmediğine bakılmaksızın,

a) İşveren hakkında aciz vesikası alınması durumunda, icra dairesinden alınan aciz vesikası veya 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 105 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca alınacak hacze kabil mal bulunmadığına ilişkin haciz tutanağı ve işveren tarafından düzenlenen işçi alacak belgesi,

b) İşverenin iflası durumunda, mahkemece verilen iflas kararı veya İcra ve İflas Kanununun 166 ncı maddesi uyarınca iflas kararının ilan edildiğini gösteren belge ve iflas dairesi veya iflas idaresi tarafından onaylanan işçi alacak belgesi,

c) İşverenin iflasının ertelenmesi durumunda, mahkemece verilen iflasın ertelenmesi kararı veya İcra ve İflas Kanununun 166 ncı maddesi uyarınca iflasın ertelenmesinin ilan edildiğini gösteren belge ve kayyım tarafından onaylanan işçi alacak belgesi,

ç) İşveren hakkında konkordato ilan edilmesi durumunda, mahkemece verilen konkordato mühlet kararı veya İcra ve İflas Kanununun 288 inci maddesi uyarınca konkordato mühlet kararının ilan edildiğini gösteren belge ve konkordato komiseri veya konkordato tasfiye memuru tarafından onaylanan işçi alacak belgesi ile birlikte işçinin Kurum birimine başvurması gerekir.

***Siz de hangisi var

Çalıştığınız şirket iflas kararı ile karşı karşıya kalmış veya alınan iflas kararını erteletmişse, İŞKUR’a aşağıdaki belgelerden birisini götürmeniz yeterlidir.1-İflas kararı varsa iflas kararının ilan edildiğini gösteren belge ve iflas dairesi veya iflas idaresi tarafından onaylanan işçi alacak belgesi,

2-İşverenin iflasının ertelenmesi durumunda, mahkemece verilen iflasın ertelenmesi kararı veya iflasın ertelenmesinin ilan edildiğini gösteren belge ve kayyım tarafından onaylanan işçi alacak belgesi.

Anlayabildiğim kadarıyla şirketiniz iflas erteleme kararı aldırmış o halde, mahkeme tarafından verilmiş iflas erteleme kararı varsa bu yeter belgedir. Bu yoksa kararın ilan edildiğini gösteren belge şarttır.


4447 Sayılı Yasanın İşsizlik Sigortası ile ilgili ek 1.inci maddesinde de belirtildiği gibi Ücret Garanti Fonundan ücret almayı hak eden işçilere ödeme yapmaktadır. Ödeme süresi işveren tarafından ödenmemiş olan üç aylık ücret tutarındadır. İşveren tarafından 6 aydan beri ücret ödenmemişse İŞKUR 6 aylık ödeme yapmaz. Üç aydan fazla ödenmemiş ücretler için yargıya başvurulması gerekmektedir. Bu nedenle işverenler ücretlerinizi geciktirmesi halinde işten ayrılma ve tazminat alma hakkı doğmaktadır.Sonuç:içerde üç aylık alacak bırakmamalı.


HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM  • POPULER KONULAR

Dön İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku