Geçici ödemeler • kararara.com


Forum ana sayfa EMSAL KARAR TALEP FORUMLARI Borçlar Hukuku Geçici ödemeler

Geçici ödemeler

Sözleşme, Alım Satım, Bağış, Kefalet, Vekalet, Tazminat Davaları, Kusur Sorumluluğu, Sebepsiz Zenginleşme, Haksız Fiil, Faiz, Temerrüt Faizi, Gecikme Faizi, Zamanaşımı...

Mesaj 12 Tem 2013 09:16
Özgür_DEMiR Kıdemli (***) Üye

Mesajlar: 2656


Manevi Tazminat davasının Ön inceleme duruşmasında, davalının, tarafıma geçici ödeme yapmasına karar verilmesini talep edebilir miyim? En Derin Saygılarımla!...Mesaj 12 Tem 2013 18:54
admin Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 26353Özgür_DEMiR yazdı:
Manevi Tazminat davasının Ön inceleme duruşmasında, davalının, tarafıma geçici ödeme yapmasına karar verilmesini talep edebilir miyim? En Derin Saygılarımla!...Sayın Özgür Bey, sitemizde aynı konuda daha önce açılan konu başlığının link adresini paylaşıyorum: viewtopic.php?f=48&t=13181#p21671


İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.

Mesaj 12 Tem 2013 20:29
Özgür_DEMiR Kıdemli (***) Üye

Mesajlar: 2656


Teşekkür Ederim Saygıdeğer admin. Tahkikat duruşmasından önce, ön inceleme duruşmasında geçici ödeme yapılması talep edilebilir mi? Ön inceleme duruşmasında bu talebin yapılabileceğini söyleyebilir miyiz? Yani, ön inceleme duruşmasında talep edemezsin denilir diye endişe ettim. Tahkikat duruşmasında talep edebilirsin denir diye endişe ediyorum. Bu nedenle arz ettim. Derin Saygılarımla!...Mesaj 12 Tem 2013 22:01
admin Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 26353Sayın Özgür Bey, 6100 Sayılı Kanunun Ön İnceleme Duruşması Maddesinde aynen;

ÖN İNCELEME DURUŞMASI

Madde 140- (1) Hâkim, ön inceleme duruşmasında, dava şartları ve ilk itirazlar hakkında karar verebilmek için gerekli görürse tarafları dinler; daha sonra, tarafların iddia ve savunmaları çerçevesinde, anlaştıkları ve anlaşamadıkları hususları tek tek tespit eder.

(2) Uyuşmazlık konularının tespitinden sonra hâkim, tarafları sulhe (Ek ibare: 07/06/2012-6325 S.K./35.md) veya arabuluculuğa teşvik eder; bu konuda sonuç alınacağı kanaatine varırsa, bir defaya mahsus olmak üzere yeni bir duruşma günü tayin eder.

(3) Ön inceleme duruşmasının sonunda, tarafların sulh (Ek ibare: 07/06/2012-6325 S.K./35.md) veya arabuluculuk faaliyetinden bir sonuç alıp almadıkları, sonuç alamadıkları takdirde anlaşamadıkları hususların nelerden ibaret olduğu tutanakla tespit edilir. Bu tutanağın altı, duruşmada hazır bulunan taraflarca imzalanır. Tahkikat bu tutanak esas alınmak suretiyle yürütülür.

(4) Ön inceleme tek duruşmada tamamlanır. Zorunlu olan hâllerde bir defaya mahsus olmak üzere yeni bir duruşma günü tayin edilir.

(5) Ön inceleme duruşmasında, taraflara dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları için iki haftalık kesin süre verilir. Bu hususların verilen kesin süre içinde tam olarak yerine getirilmemesi hâlinde, o delile dayanmaktan vazgeçilmiş sayılmasına karar verilir.


Buna göre ön inceleme duruşması istisnai bir düzenleme ve sınırlı ilkelere sahip olduğundan geçici ödemeye dair talebinizin karara bağlanması ön inceleme duruşmasında değil, tahkikat duruşmasında değerlendirilir diye düşünüyorum...


İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.

Mesaj 12 Tem 2013 22:24
Özgür_DEMiR Kıdemli (***) Üye

Mesajlar: 2656


Çok Teşekkürler Ederim Saygıdeğer admin. Beni çok aydınlattınız. En Derin Saygılarımla!...Sonraki


  • POPULER KONULAR

Dön Borçlar Hukuku