GEÇİCİ ÖDEME • kararara.com


Forum ana sayfa EMSAL KARAR TALEP FORUMLARI Borçlar Hukuku GEÇİCİ ÖDEME

GEÇİCİ ÖDEME

Sözleşme, Alım Satım, Bağış, Kefalet, Vekalet, Tazminat Davaları, Kusur Sorumluluğu, Sebepsiz Zenginleşme, Haksız Fiil, Faiz, Temerrüt Faizi, Gecikme Faizi, Zamanaşımı...

Mesaj 30 Nis 2013 21:51
Özgür_DEMiR Kıdemli (***) Üye

Mesajlar: 2657


6098 Sayılı Kanunun Geçici ödemeler başlıklı 76. maddesinde, Zarar gören, iddiasının haklılığını gösteren inandırıcı kanıtlar sunduğu ve ekonomik durumu da gerektirdiği takdirde hâkim, istem üzerine davalının zarar görene geçici ödeme yapmasına karar verebilir. hükmü yer aldığı için, celse arasında davalıların 2.000.00.TL. geçici ödeme yapmasına karar verilmesini talep edebilir miyim? En Derin Saygılarımla Efendim!...Mesaj 30 Nis 2013 23:32
teoman Kullanıcı avatarı
Global Moderatör

Mesajlar: 16509


Tabiki ede bilirsiniz özgür bey.


TASARININ 75. MADDESİ KANUNUN YASALAŞAN METNİNİN 76. MADDESİNE KARŞILIK GELMEKTEDİR.)
MADDE 75 - 818 sayılı Borçlar Kanunu’nda yer verilmeyen, "III. Geçici Ödemeler" kenar başlıklı yeni bir maddedir.

Tasarının iki fıkradan oluşan 75 inci maddesinde, geçici ödemeler düzenlenmektedir. Bu yeni düzenlemeyle, meselâ, hiçbir sosyal güvenceden yararlanamayacak durumda bulunmakla birlikte, somut olayda uğradığı zararın giderilmesi için acilen parasal bir desteğe ihtiyaç duyan ve tazminat yükümlüsünün, uğradığı zarardan sorumluluğunu hâkime sunduğu inandırıcı kanıtlarla ortaya koyan zarar görenlerin korunması amaçlanmıştır.

Maddenin birinci fıkrasında, zarar görenin iddiasının haklılığını gösteren inandırıcı kanıtlar sunması ve ekonomik durumunun da gerektirmesi koşullarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, hâkime, istem üzerine tazminat yükümlüsünün zarar görene geçici Ödeme yapmasına karar verme yetkisi tanınmıştır. Ancak, fıkrada yapılan düzenlemeyle, geçici Ödeme kararıyla kesin hüküm sonucunun, eda amaçlı bir ihtiyati tedbir aracılığıyla elde edilmesi amaçlanmamaktadır.

Maddenin ikinci fıkrasında ise, aynı maddenin birinci fıkrası uyarınca zarar görene yapılan geçici ödemelerin nihaî kararda hükmedilmiş olan tazminata mahsup edileceği; zarar görenin açtığı davanın reddine karar verilmesi durumunda ise hâkim tarafından, aynı davada, davacının aldığı geçici ödemeleri, yasal faizi ile birlikte geri vermesine hükmedileceği öngörülmektedir


HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

Mesaj 01 May 2013 00:09
Özgür_DEMiR Kıdemli (***) Üye

Mesajlar: 2657


Çok Teşekkürler Ederim Efendim!... En Derin Saygılarımla Efendim!...Mesaj 01 May 2013 00:11
teoman Kullanıcı avatarı
Global Moderatör

Mesajlar: 16509


SAĞOLUN.


HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

Mesaj 01 May 2013 00:33
Özgür_DEMiR Kıdemli (***) Üye

Mesajlar: 2657


Özür dileyerek arz etmek istiyorum Efendim.. Yeni açılan tazminat davam ile ilgili bir durum arz etmek istedim Efendim!...

Yeni açılan tazminat davamda, davalının tarafıma geçici ödeme yapmasına karar verilmesini talep edebilir miyim Efendim?
Bugün itibariyle duruşma günü verilmiş.. ilk duruşma 18.07.2013 tarihinde yapılacak.. yarın veya önümüzdeki hafta, yani ilk celse olmadan, davalının tarafıma geçici ödeme yapmasına karar verilmesi için dilekçe sunabilir miyim Efendim?

Duruşma olmadan talep edemezsin denilir diye endişe ettiğimden dolayı emin olmak için Arz ediyorum Efendim? En Derin Saygılarımla Efendim!...

  • POPULER KONULAR

Dön Borçlar Hukuku