BK md.112 uyarınca tazminat • kararara.com


Forum ana sayfa EMSAL KARAR TALEP FORUMLARI Borçlar Hukuku BK md.112 uyarınca tazminat

BK md.112 uyarınca tazminat

Sözleşme, Alım Satım, Bağış, Kefalet, Vekalet, Tazminat Davaları, Kusur Sorumluluğu, Sebepsiz Zenginleşme, Haksız Fiil, Faiz, Temerrüt Faizi, Gecikme Faizi, Zamanaşımı...

Mesaj 18 Nis 2013 08:11
Özgür_DEMiR Kıdemli (***) Üye

Mesajlar: 2657


750 lira borcunu ödemeyen kişi yüzünden, asgari ayda net 800 lira geliri olan ticari aracı alamadım. Şöyle ki; bir yakınıma rica da bulunmuştum. kredi kullanıp bana araç almasını istirham etmiştim.zor durumda olduğumu ve kredi kullanamadığımı, dolayısıyla da asgari ayda net 800 lira geliri olan aracı alamadığımı istirham etmiştim. Ayrıca, Alacağım aracın taksitlerinin sadece 36 ay, ayda 900.00.tl. olduğunu, aracın ise ayda net asgari 800.00.tl. geliri olduğunu, gelirine 100.00.tl. ekleyerek taksitleri ödeyebileceğimi, şimdilik 750.00.tl. yi peşin olarak kendisine ödeyeceğimi söyleyerek, kendisine güvence vermiştim. Yani, sıkıntı yapması için bir neden olmadığını belirtmiştim kendisine ve zor da olsa 750.00.tl. peşinatımın verdiği güven ile de olsa rica mı kabul etmiş ve tamam demiştir. 750.00.tl. yi bana verirsen sana yardımcı olurum ve istediğin aracı kredi kullanarak alırım demiştir. Bana 750.00.tl. borcu olan kişinin borcunu ödememesi sonucunda ise, bana yardımcı olacağını söyleyen yakınıma 750.00.tl. yi ödeyemedim ve dolayısıyla da hem güvenini kaybettim, hem de aracı alamadım.

Kendisine dava açmayı düşündüğüm kişi 750.00.tl. alacağımı ödeseydi bana, bana yardımcı olacağını söyleyen yakınıma verecektim, bana yardımcı olacağını söyleyen yakınım da, ayda 800.00.tl. asgari net geliri olan aracı sadece 36 ay ayda brüt 900.00.tl. taksitle bana alacaktı.

Kendisine dava açmayı düşündüğüm kişi 750.00.tl. alacağımı ödememesi nedeniyle, bana yardımcı olacağını söyleyen yakınıma 750.00.tl. veremedim. bana yardımcı olacağını söyleyen yakınım da, sadece 36 ay brüt 900.00.tl. taksitle ayda 800.00.tl. asgari net geliri olan aracı bana almadı.

Yukarıda kısaca arz ve izah ettiğim nedenlerle, bana 750.00.tl. yi ödemeyen kişiye, asgari ayda 800.00.tl. net geliri olan aracı alamayışımdaki kusuru da dikkate alınarak, gördüğüm maddi ve manevi zararların karşılanması için Borçlar Kanunu'nun 112. maddesi uyarınca maddi ve manevi tazminat davası açabilir miyim?

Öğrenmek istediğim hususu inşallah arz edebilmişimdir Efendim!...

En Derin Saygılarımla Efendim!...Özgür_DEMiR Kıdemli (***) Üye

Mesajlar: 2657


Kazandığım manevi tazminat nedeniyle kendisine ilamsız icra takibi başlattığım borçlu, 14.03.2013 tarihinde tebliğ aldığı ödeme emrine itiraz etmedi fakat sgk dan aldığı maaşa haciz konulmaması için 15.04.2013 tarihinde işyerinden çıkışını yaptı. Burada borçlunun borcunu ödemeye çalışmadığı, ödememek için girişimlerde bulunduğu sabit olmuş mudur? Dolayısıyla Borçlar Kanunu 112. maddesi uyarınca zararlarımın tazmini için kendisine tazminat davası açabilir miyim Efendim?

Borçlu, borcunu gereği gibi ödemediği, ödemeye çalışmadığı yukarıda arz ettiğim nedenlerle sabit midir Efendim?

En Derin Sevgi ve Saygılarımla Efendim!...teoman Kullanıcı avatarı
Global Moderatör

Mesajlar: 16518


Özgür bey bu şekil bir manevi tazminat davası acamassınız.


HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

Özgür_DEMiR Kıdemli (***) Üye

Mesajlar: 2657


Saygıdeğer teoman Bey, Borçlar Kanunu 112. maddesinde ''Borç hiç veya gereği gibi ifa edilmezse borçlu, kendisine hiçbir kusurun yüklenemeyeceğini ispat etmedikçe, alacaklının bundan doğan zararını gidermekle yükümlüdür.'' hükmü yer aldığından dolayı, bu hüküm uyarınca Tazminat davası açmak için nasıl bir fiilin gerçekleşmesi gerekir acaba?

Bir örnek verebilir misiniz Efendim?

En Derin Saygılarımla!...admin Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 26451Sayın Özgür Bey,

Tazminat hukukunda borcun doğumu için, haksızlığı iddia edilen olay ile meydana gelen zarar arasında doğrudan illiyet bağı bulunmalıdır. Bahsettiğiniz olayda bu illiyet bağı kesintiye uğramaktadır. Zira, şahsın size borcu ödememesi ile ticari aracı satın alamamanız arasında doğrudan bir sebep sonuç ilişkisi yoktur. Alacağınızı alamasanız bile o aracı başka kaynakla satın alabilme imkanınız varken illiyet bağı kurulamaz.

Tabi ki borcun zamanında ifa edilmemesi nedeniyle faiz, varsa cezai şart, paradaki değer kaybı gibi unsurların tazminini borçludan isteyebilirsiniz.

Saygılar...


İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.

Sonraki


  • POPULER KONULAR

Dön Borçlar Hukuku