KANUN YARARINA BOZMA DİLEKÇESİ(Sulh Ceza Mahkeme Kararı) • kararara.com


Forum ana sayfa HUKUKİ PAYLAŞIM FORUMLARI Dilekçe ve Sözleşme Örnekleri KANUN YARARINA BOZMA DİLEKÇESİ(Sulh Ceza Mahkeme Kararı)

KANUN YARARINA BOZMA DİLEKÇESİ(Sulh Ceza Mahkeme Kararı)

Dava, icra ve temyiz dilekçe örnekleri ile her türlü hukuki sözleşme örneği paylaşım platformu...

teoman Kullanıcı avatarı
Global Moderatör

Mesajlar: 16330


NOT::Temyiz yolu kesin olmayan kararlara karşı başvurulan normal bir kanun yoludur Bundan başka kesin kararlara karşı, yargıtay C. Başsavcısının başvurabileceği istisnai ve kendine özgü bir temyiz yolu vardır ki, buna kanun yararına temyiz denir Yargıtay c Başsavcısı tarafından kanun yararına temyiz edilebilecek olan kesin nihai kararlar iki çeşittir

1-Verildikleri anda kesin olan hükümler Bunlar temyiz edilemeyecek olan hükümler.
2-Aslında temyiz edilebilen ve fakat taraflardan hiç birinin süresi içinde temyiz yoluna başvurmamış olması nedeniyle kesinleşmiş bulunan hükümler Bu hükümler verilirken, hukuk kuralları yanlış uygulanmıştır İşte bu hallerde, hukukun yanlış uygulandığını tespit edip, mahkemelerin bundan sonraki benzer olaylarda aynı yanlışı yapmalarını önlemek için bu gibi hükümler, c Başsavcılığının kanun yararına temyizi üzerine yargıtay tarafından incelenir Yargıtay gerçekten hukukun yanlış uygulanmış olduğu kanısına varırsa, hükmü kanun yararına bozar Bu bozma kararı resmi gazetede yayımlanarak, kanunların yurdun her yerinde aynı şekilde uygulanması sağlanır İşte kanun yararına temyizin faydası buradadır Kanun yararına bozma üzerine, mahkeme tekrar yargılama yapamaz ve bozmaya uygun olarak yeni bir hüküm veremez, verirse bu hüküm geçersizdir Mahkeme kanun yararına bozma kararına karşı direnme kararı da veremez Mahkeme kanun yararına bozma kararı üzerine hiç bir işlem yapamaz Yargıtay, başsavcının kanun yararına temyiz talebini reddederse başsavcı bu ret kararına karşı karar düzeltme yoluna başvuramaz Taraflar da karar düzeltme yoluna başvuramaz
ADALET BAKANLIĞI CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
Gönderilmek Üzere
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA
..............
KANUN YARARINA BOZMA
İSTEMİNİ SUNAN
SANIK : Adı ve Soyadı TC Kimlik No:
Adres
DAVACI : KH
DAVAYA KATILAN : Adı ve Soyadı
Adres
SUÇ : Yaralama
SUÇ TARİHİ : …/…/…
BOZULMASI İSTENEN
MAHKEME KARARI : ............. Sulh Ceza Mahkemesinin …/…/… gün ve Esas 2012/… Karar 2012/… Sayılı kararının kanun yaranına bozulması istememin sunulması dileğidir
AÇIKLAMALAR :
Yaralama suçundan dolayı ............ Sulh Ceza Mahkemesinin …/…/… gün ve Esas 2012/… Karar 2012/… sayılı kararı ile para cezasına çarptırılmış bulunmaktayım Mahkemenin bu kararı Yargıtay denetiminden geçmeden kesinleşmiştir Oysa ben bu suçu işlemedim Yargılamayı yapan mahkeme bana yeterli söz hakkı vermeden karar vermiştir Bu durumda bu yola müracaat etme zarureti hasıl olmuştur
DELİLLER : Her tür delil
HUKUKİ NEDENLER : CMK md 309 ve ilgili mevzuat
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle hukuka aykırı nitelikteki ...........Sulh Ceza Mahkemesinin …/…/… gün ve Esas 2012/… Karar 2012/… Sayılı kesinleşmiş bulunan kararının kanun yararına bozmasını ve lehime olan kanun hükümlerinin uygulanmasını saygılarımla arz ve talep ederim …/…/…

Kanun yararına bozma isteminde bulunan
Adı ve Soyadı
iMZA


HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

Özgür_DEMiR Kıdemli (***) Üye

Mesajlar: 2656


teoman yazdı:
NOT::Temyiz yolu kesin olmayan kararlara karşı başvurulan normal bir kanun yoludur Bundan başka kesin kararlara karşı, yargıtay C. Başsavcısının başvurabileceği istisnai ve kendine özgü bir temyiz yolu vardır ki, buna kanun yararına temyiz denir Yargıtay c Başsavcısı tarafından kanun yararına temyiz edilebilecek olan kesin nihai kararlar iki çeşittir

1-Verildikleri anda kesin olan hükümler Bunlar temyiz edilemeyecek olan hükümler.
2-Aslında temyiz edilebilen ve fakat taraflardan hiç birinin süresi içinde temyiz yoluna başvurmamış olması nedeniyle kesinleşmiş bulunan hükümler Bu hükümler verilirken, hukuk kuralları yanlış uygulanmıştır İşte bu hallerde, hukukun yanlış uygulandığını tespit edip, mahkemelerin bundan sonraki benzer olaylarda aynı yanlışı yapmalarını önlemek için bu gibi hükümler, c Başsavcılığının kanun yararına temyizi üzerine yargıtay tarafından incelenir Yargıtay gerçekten hukukun yanlış uygulanmış olduğu kanısına varırsa, hükmü kanun yararına bozar Bu bozma kararı resmi gazetede yayımlanarak, kanunların yurdun her yerinde aynı şekilde uygulanması sağlanır İşte kanun yararına temyizin faydası buradadır Kanun yararına bozma üzerine, mahkeme tekrar yargılama yapamaz ve bozmaya uygun olarak yeni bir hüküm veremez, verirse bu hüküm geçersizdir Mahkeme kanun yararına bozma kararına karşı direnme kararı da veremez Mahkeme kanun yararına bozma kararı üzerine hiç bir işlem yapamaz Yargıtay, başsavcının kanun yararına temyiz talebini reddederse başsavcı bu ret kararına karşı karar düzeltme yoluna başvuramaz Taraflar da karar düzeltme yoluna başvuramaz
ADALET BAKANLIĞI CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
Gönderilmek Üzere
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA
..............
KANUN YARARINA BOZMA
İSTEMİNİ SUNAN
SANIK : Adı ve Soyadı TC Kimlik No:
Adres
DAVACI : KH
DAVAYA KATILAN : Adı ve Soyadı
Adres
SUÇ : Yaralama
SUÇ TARİHİ : …/…/…
BOZULMASI İSTENEN
MAHKEME KARARI : ............. Sulh Ceza Mahkemesinin …/…/… gün ve Esas 2012/… Karar 2012/… Sayılı kararının kanun yaranına bozulması istememin sunulması dileğidir
AÇIKLAMALAR :
Yaralama suçundan dolayı ............ Sulh Ceza Mahkemesinin …/…/… gün ve Esas 2012/… Karar 2012/… sayılı kararı ile para cezasına çarptırılmış bulunmaktayım Mahkemenin bu kararı Yargıtay denetiminden geçmeden kesinleşmiştir Oysa ben bu suçu işlemedim Yargılamayı yapan mahkeme bana yeterli söz hakkı vermeden karar vermiştir Bu durumda bu yola müracaat etme zarureti hasıl olmuştur
DELİLLER : Her tür delil
HUKUKİ NEDENLER : CMK md 309 ve ilgili mevzuat
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle hukuka aykırı nitelikteki ...........Sulh Ceza Mahkemesinin …/…/… gün ve Esas 2012/… Karar 2012/… Sayılı kesinleşmiş bulunan kararının kanun yararına bozmasını ve lehime olan kanun hükümlerinin uygulanmasını saygılarımla arz ve talep ederim …/…/…

Kanun yararına bozma isteminde bulunan
Adı ve Soyadı
iMZA

Kanun Yararına Bozma İstemimi sunacağım fakat, dilekçemde, işlemediğim suçtan ötürü cezalandırıldım. Kimsenin, işlemediği suçtan ötürü ceza almaması gerektiğini düşünüyorum. Dosya kapsamından, özellikle gerekçeli karardan da yüklenen hakaret suçunun tarafımdan işlenmediği anlaşıldığı halde hakkımda mahkümiyet kararı verildiği anlaşılacaktır. Bu nedenle işbu talebimi sunma zarureti hasıl olmuştur desem, nasıl olur.? Dosya Adalet Bakanlığına gönderilir mi?admin Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 26353Kanun yararında bozma talebinde bulunulması halinde dosyanın Adalet Bakanlığına gönderilmesi kanuni bir zorunluluktur. Adalet Bakanlığı dosyayı inceledikten sonra ilgili Yargıtay Dairesine kanun yararına bozma yoluna gidilmesi gerekip gerekmediğini takdir edecektir.


İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.  • POPULER KONULAR

Dön Dilekçe ve Sözleşme Örnekleri