İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ACİZ BELGESİ ÖRNEĞİ • kararara.com


Forum ana sayfa HUKUKİ PAYLAŞIM FORUMLARI Dilekçe ve Sözleşme Örnekleri İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ACİZ BELGESİ ÖRNEĞİ

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ACİZ BELGESİ ÖRNEĞİ

Dava, icra ve temyiz dilekçe örnekleri ile her türlü hukuki sözleşme örneği paylaşım platformu...

teoman Kullanıcı avatarı
Global Moderatör

Mesajlar: 16518


Aciz BelgesiT.C.
KONYA
8. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ Örnek No :28
DOSYA NO :


BORÇ ÖDEMEDEN ACİZ VESİKASI

Alacaklının adı, soyadı ve yerleşim : Türk Telekomünikasyon A.Ş.
yerindeki adresi :

Borçlunun adı, soyadı ve yerleşim :
yerindeki adresi :


Takibin hangi yolla yapıldığı : İlamsiz icra (Örnek 49)

Yapılan işlemin sonucu : Alacağın tahsil kabiliyeti yoktur.

Alacağin faiz ve gider ile birlikte : 7.167,52.YTL.
miktarı : ………………………………………………………….

Aciz vesikasının ne miktar 7.167,52.YTL. IIK m.143,251
alacak için verildiği ve ka- ………………………………………………………….
nuni dayanağı : ………………………………………………………….

Takip iflas yolu ile yapıl- ………………………………………………………….
makta ise müflisin alacağı kabul ………………………………………………………….
veya reddettigi : ………………………………………………………….

İş bu aciz vesikası İcra ve İflas Kanununun (143), (251) inci maddeleri gereğince alacaklı Türk Telekomünikasyon A.Ş.’ye verilmiştir.

(IIK m.143,251) ……./……./……

İcra Müdürü
Mühür ve İmza


HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM


  • POPULER KONULAR

Dön Dilekçe ve Sözleşme Örnekleri