PROTOKOL ÖRNEĞİ. • kararara.com


Forum ana sayfa HUKUKİ PAYLAŞIM FORUMLARI Dilekçe ve Sözleşme Örnekleri PROTOKOL ÖRNEĞİ.

PROTOKOL ÖRNEĞİ.

Dava, icra ve temyiz dilekçe örnekleri ile her türlü hukuki sözleşme örneği paylaşım platformu...

Mesaj 19 Ağu 2012 23:48
teoman Kullanıcı avatarı
Global Moderatör

Mesajlar: 16509


PROTOKOL
........../........../..............

MADDE 1 - TARAFLAR

Birinci şahıs
TEL:…………….
ADRES:…………

İkinci Şahıs
TEL:…………….
ADRES:…………

MADDE 2 - TANIMLAMALAR

İşbu protokol metni içerisinde
Birinci şahıs kısaca ‘SATICI’ diye
İkinci Şahıs kısaca ‘ ALICI’ diye
Satım sözleşmesinin konusu hane veya konut olarak geçer.

MADDE 3 - PROTOKOLUN KONUSU

İşbu protokolün konusu
................sok, no: .... ..... .. kat, ............ metrekare............(açık adres ve özellikleri)

bulunan konutun satışı hususunda; aktin kurulması esnasındaki taraf iradeleri ile karşılıklı yükümlülükler ve işbu sözleşmenin tatbik ve feshinde doğabilecek uyumsuzlukların çözüm yollarının tayin ve tespitidir.

MADDE 4 - ÖDEME

Alıcı, ............. TL kapora ile .............. tl tahmini bedelli alım satım vergisi ile diğer masrafları peşin olarak .../.../... .../.../... tarihleri arasında karşılayacaktır


MADDE 5 -ALICININ YÜKÜMLÜLÜLLERİ

üzerine düşen vergi borcu
ödeme
....................

MADDE 6 - SATICI’NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

bedel tespiti yaptırmak
alıcının vergileri haricindeki masrafları dahi ödemek
hanenin demirbaşları ile kullanıma hazır biçimde alıcıya teslimi
...............

MADDE 7 - KONUTUN TESLİM TARİHİ:
...................... tarihini izleyen üç (3) iş günü içinde .

MADDE 8 - CEZAİ ŞART

Taraflar işbu sözleşmenin maddelerine riayet etmekle yükümlüdür.Sözleşme yükümlülüklerinden birini dahi ihlal eden taraf , diğer tarafa maddi ve manevi hakları saklı kalmak şartı ile defaten ve nakden ...................tl ( yazıyla.... tl) cezai şart ödemeyi peşinen kabul , beyan ve taahhüt eder.

SATICI ALICIBirinci şahıs İkinci Şahıs
Ve Noter İşlemleri Ücreti


.......................noter tasdiki ...........


HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM


  • POPULER KONULAR

Dön Dilekçe ve Sözleşme Örnekleri