SİGORTA ALEYHİNE HASAR TAZMİNİ DAVA DİLEKÇE ÖRNEĞİ • kararara.com


Forum ana sayfa HUKUKİ PAYLAŞIM FORUMLARI Dilekçe ve Sözleşme Örnekleri SİGORTA ALEYHİNE HASAR TAZMİNİ DAVA DİLEKÇE ÖRNEĞİ

SİGORTA ALEYHİNE HASAR TAZMİNİ DAVA DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Dava, icra ve temyiz dilekçe örnekleri ile her türlü hukuki sözleşme örneği paylaşım platformu...

teoman Kullanıcı avatarı
Global Moderatör

Mesajlar: 16330


............................. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NEDAVACI :........................................................DAVALI :........................................................DAVA KONUSU : Sigortalı araçta meydana gelen hasarın tazmini isteminden ibarettir.


AÇIKLAMALAR :

1-) Tarafıma ait kasko sigortalı … plakalı … model … marka araçım, … mevkiindeki kapalı otoparkta bulunduğu sırada, dava dışı … …’e ait … plakalı … model … marka araçta LPG sistemindeki arızadan kaynaklı olarak meydana gelen yangının sirayet etmesi sonucu yanarak kullanılamaz hale gelmiştir.

2-) Meydana gelen olay sonrasında aracımda oluşan ve Mahkemenizin …/… D. İş sayılı delil tespiti dosyasıyla ….... TL. olarak tespit edilen zararın sigorta poliçesi uyarınca tazmin edilmesi istemiyle davalı sigortacısına başvurdum, …/…/… tarihinde verilen yanıtta hasarın teminat dışı olduğundan bahisle bu istemim reddedilmiştir.

3-) Davalı şirketin iddiası doğru değildir zira gerek tarafımca davalı şirket arasında imzalanan poliçede gerekse de Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartları’nda yukarıda belirttiğim şekilde gerçekleşen hasarların teminat dışı olduğuna dair herhangi bir hüküm yoktur.tarafımca poliçede ve genel şartlarda belirtilen tüm yükümlülüklerini yerine getirdim, primlerini zamanında yatırdım. Zamanında yapılan bildirime rağmen ve diğer bütün şartları gerçekleşmişken davalının zararın tazmininden imtina etmesi poliçe ve genel şartlar hükümlerine, dahası kanun hükümlerine aykırıdır.

4-) Yukarıda bahsettiğim sebeplerle, sigortalı aracımda meydana gelen zararın 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartları ve taraflar arasında imzalanan poliçe hükümleri gereğince davalı sigorta şirketi tarafından tazmin edilmesini sağlamak amacıyla mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.


HUKUKİ NEDENLER : 6762 S. K. m. 1299, Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartları A.3, A.5, B.3 ve ilgili mevzuat.


HUKUKİ DELİLLER : Kasko sigorta poliçesi, davalıya çekilen …/…/2013 tarihli ihtarname, …........ Mahkemesi’nin …/… D. İş sayılı delil tespiti dosyası ve diğer hukuki deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle, fazlaya ilişkin haklarım saklı kalmak kaydıyla araçta oluşan zarar bedeli ....... TL.nin zararlandırıcı olayın meydana geldiği tarihten itibaren işletilecek reeskont faiziyle birlikte davalı sigorta şirketi tarafından tazminine ve yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini yüksek mahkemenizden saygıyla talep ederim. …/…/2013

DAVACI
Adı ve Soyadı
İmza

www.kararara.com


HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM


  • POPULER KONULAR

Dön Dilekçe ve Sözleşme Örnekleri