KESİNLEŞMEDEN İCRAYA KONULMAYAN İLAMLAR. • kararara.com


Forum ana sayfa EMSAL KARAR TALEP FORUMLARI İcra ve İflas Hukuku KESİNLEŞMEDEN İCRAYA KONULMAYAN İLAMLAR.

KESİNLEŞMEDEN İCRAYA KONULMAYAN İLAMLAR.

İcra, İlamlı ve İlamsız Takip, Haciz, Mal Beyanı, İhtiyati Haciz, Borca İtiraz, Şikayet, İstihkak ve İstirdat Davaları, Taahhüdü İhlal, Sıra Cetveli, İflas...

teoman Kullanıcı avatarı
Global Moderatör

Mesajlar: 16330


..........................................Kesinleşmeden İcraya Konulamayan İlamlar.................................................

1- Kira Tespit İlamları ve eklentileri olan Mahkeme masrafları ile vekalet ücreti
2- Boşanmaya ilişkin ilamlarda eklentisi niteliğinde olan tazminat. Yoksulluk nafakası , Mahkeme masrafı ve vekalet ücretleri.
3- İntifa hakkına ilişkin ilamlar ve eklentileri
4- Uyarlama Davası sonucu verilen kararlar ve eklentileri (Kira tespiti olduğundan )
5- Tapu Kaydının iptali ve davacı adına tesciline ilişkin ilamlar ve eklentileri
6- Bir paydaş tarafından diğer paydaş hakkında verilmiş olan Müdahalenin Menine ilişkin ilamlar ve eklentileri.
7- Eser Sözleşmesinin iptali ile ilgili taşınmazların maliklerine teslimine ilişkin ilam ve eklentileri
8- Müdahalenin meni ve eklentilerine ilişkin ilamlar,
9- Şuf’a ilamı kesinleşmeden eklentileri için icraya konamaz.
10- Şirketin fesih ve tasviyesine ve tasfiye memurunun tayinine ilişkin ilamlar ve eklentileri.
11- Boşanma, babalık gibi aile hukukuna ilişkin ilamlar, şahsın hukukuna ilişkin ilamlar, bunların eklentileri tazminat, yoksulluk nafakası, vek ücreti ve mahkeme masrafı kesinleşmeden icraya konamaz.
12- Çocuk teslimine ilişkin ilamlar,
13- Taşınmazın aynına ilişkin ilamlar,
14- Olumsuz tespit davalarındaki ilamlarda alacaklı davalının bu kararda hükmedilen tazminat ve eklentileri ve olumsuz tespit davaları sonucu verilen ilamlar, ve İİK.nun 72.Maddesine göre açılan olumsuz tespit davaları sonucu verilen ilamlar.
15- Mülkiyet Hakkına dayanan ilamlar, Mülkiyet uyuşmazlığı sonucu verilen el atmanın önlenmesi ve ecrimisil ve eklentileri. Mülkiyet tespitine ilişkin ilamlar,
16- İdare Mahkemelerinin eda hükmü içeren ilamları.
17- Tapu kaydının iptali ve takdir olunan bedelin davalına alınmasına ilişkin ilamlar ve eklentileri.
18- Vergi mahkemelirince verilen ve fazla alınan harç ve verginin iadesine ilişkin ilamlar,
19- Sayıştay ilamları ,
20- Cebri tescil davası sonucu verilen ilamlar ve eklentileri,
21- İstihkak Davasının kabuluna ilişkin ilam ve eklentileri,
22- İpotek aktinin iptaline ve kaydın terkinine ilişkin ilamlar,
23- Kesinleşmemiş hakem kararları,
24- Ceza davaları sonucu verilen tazminat ve eklentileri,


Kaynak: myicra.com


HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

şabannn Site Üyesi

Mesajlar: 12


Peki haksiz fiilden dolayi acilmis olan maddi -manevi tazminat davalarinda vekalet ucreti kesinlesmeden icraya konulabilir mi? Bu konuda karar varmı?

  • POPULER KONULAR

Dön İcra ve İflas Hukuku