VASİLİK SÜRE UZATIMI AYNI MAHKEMEDEN EK KARARLA ALINIR • kararara.com


Forum ana sayfa EMSAL KARAR TALEP FORUMLARI Aile ve Boşanma Hukuku VASİLİK SÜRE UZATIMI AYNI MAHKEMEDEN EK KARARLA ALINIR

VASİLİK SÜRE UZATIMI AYNI MAHKEMEDEN EK KARARLA ALINIR

Kişiler, Ad ve Soyad Düzeltme, Yaş Düzeltme, Aile, Nişanlılık, Evlilik, Ayrılık, Boşanma, Nafaka ve Tazminat, Velayet, Vesayet, Mal Paylaşımı, Evlat Edinme, Babalık ve Tanıma...

teoman Kullanıcı avatarı
Global Moderatör

Mesajlar: 16509


Vasi tayin edildiği ilk dosyaya süre uzatma talebini içeren dilekçe vermeniz yeterli olacaktır.
Vasilik kararlarında sürenin bitmesi durumunda,tekrardan süre uzatımı için aynı mahkemeye müracaatla ek kararla süre alına bilir.

Vasilik uzatılması, vasinin azli, izin verilmesi v.s. taleplerde daha önce vasiliğe karar verilmiş dosya üzerinden devam eder,

vasilik dosyaları her yıl ocak ayında ele alınarak vasilere verilmiş bulunan defterlerin hesaplarının onaylanması, vasilik süresi sona ermiş dosyaların taraflarını çağırarak yeniden vasi atanması v.s. işlemleri re' sen yapar, ancak vasi artık vasilik görevinden çekinmek isterse bu da belli bir yasal süre geçtikten sonra olabilir o zaman dosya talep üzerine ele alınır.DURUŞMASIZ DOSYA ÜZERİNDEN VERİLEN KARAR ÖRNEĞİ

T.C.
KARATAŞ
SULH HUKUK MAHKEMESI
Esas No : 2001/248
Karar No : 2001/305

[b]E K K A R A R


Hakim :
Zabit Katibi : E. I 44429

Davaci : ____
Davali : Hasimsiz.
Dava : Vasi Tayini.
Dava Tarihi : 11.10.2001
Karar Tarihi : 04.12.2001
Karar Tarihi : 08.06.2007[/b]
Davacı tarafindan Mahkememize verilen 08.06.2007 havale tarihli dilekçesi ile Mahkememiz dosyasinda yapilan inceleme neticesinde;

GEREĞI DÜŞÜNÜLDÜ : Vasi Adle Terece tarafindan Mahkememize verilen 08.06.2007 tarihli dilekçesiyle Karatas Sulh Hukuk Mahkemesince verilen 2001/248-Esas 2001/305-Karar sayili ilami ile kızı..........’ye vasi olarak atandigini, resmi islemlerde kullanmak üzere vasilik kararinin uzatilmasini talep etmistir.

Dosyanin tetkikinde Karatas Sulh Hukuk Mahkemesince 04.12.2001 gün ve 2001/248-Esas 2001/305-Karar sayili ilami ile Adana ili, Karatas ilçesi, Bahçe köyü, cilt:6, Hane:223’de nüfusa kayitli 01.01.1930 D.lu Hasso ve Hane kızı.........’nın ayni yerde nüfusa kayitli Puko ve Adle’den olma 01.01.1970 Bahçe D.lu ...............’ye vasi tayin edildigi görülmüştür.
.......'nın vesayetinin ve vasi .....’nin vasilik görevinin devamina karar verilerek asagidaki hüküm düzenlenip, açıklanmıştır.

H Ü K Ü M : Gerekçesi yukarida açiklandigi üzere;

1- Adana ili, Karatas ilçesi, Bahçe köyü, cilt:6, Hane:223’de nüfusa kayitli Puko ve Adle kizi 01.01.1970 Bahçe D.lu .........’nın vesayetinin, Hasso ve Hane kizi 01.01.1930 D.lu..........’nin vasilik görevinin devamina,

2- Harç alinmasina gerek ve yer olmadigina,

Dair, yasa yolu açik olmak üzere dosya üzerinde yapilan inceleme sonucunda karar verildi. 08.06.2007( DOSYA ÜZERİNDEN DURUŞMASIZ ÖRNEK KARAR)


T.C
AYVALIK[/B]
SULH HUKUK MAHKEMESI
EK KARAR
ESAS NO :
KARAR NO :

HAKIM :
KATIP :

VASI : ZEYNEP ERDOGAN-Hayrettin Pasa Mh. Altinova Cd. 18. Sk. No:22
Ayvalik

KISITLI :BÜLENT YURDAKAN-Ayni adres.

TALEP : VASILIGIN UZATILMASI

T. TARIHI : 04.10.2006
K.TARIHI :01.11.2006

Mahkememizce evrak ve dosya üzerinde yapilan inceleme sonucunda;

G E R E Ğ İ D Ü S Ü N Ü L D Ü :
Vasi mahkememize vermis oldugu dilekçe ile; Mahkememizin 1998/141 esas, 1998/150 karar sayili ilamiyla oglu Bülent Yurdakan’in vasisi oldugunu, vasilikte üç yillik sürenin geçmis oldugunu, Çalisma ve Sosyal Güvenlik Bakanligindan oglunun vefat eden babasindan yetim maasi aldigini ve maasi almaya devam edebilmesi için vasilik kararinin uzatilmasini talep etmistir.
Dosyanin yapilan incelemesinde; mahkememizin 1998/141 E., 1998150 K. Sayili ilamiyla Bülent Yurdakan’in kisitlandigi, kendisine Zeynep Erdogan’in vasi olarak atandigi görülmüs olup, tüm dosya kapsamina göre talep yerinde görülerek vasinin vasiliginin uzatilmasina karar verilerek mahkememizce asagidaki sekilde hüküm kurulmustur.

H Ü K Ü M : YUKARIDA AÇIKLANAN NEDENLERLE;

1-Talebin KABULÜNE,

Balikesir Ili Ayvalik ilçesi Hayrettinpasa Mh., Cilt No: 004/09, Sayfa No: 2, kütük: 808’de nüfusa kayitli bulunan Zeynep ve Ahmet Cahit oglu 05.01.1977 dogumlu Bülent Yurdakan’a vasi olarak tayin edilen annesi Zeynep Erdogan’in vasiliginin TMK. m.456 geregi 3 yil daha uzatilmasina,

2-Davanin mahiyeti geregi harç alinmasina yer olmadigina

3-Gerekli yasal ilanlarin yapilmasina,
Dosya üzerinde yapilan inceleme sonucunda karar verildi. 01.11.2006

KATIP HAKIMDURUŞMALI OLARAK VERİLEN KARAR ÖRNEĞİ
T.C
AYVALIK
SULH HUKUK MAHKEMESI

EK KARAR

ESAS NO :
KARAR NO :

HAKIM :
KATIP :

VASİ : SEVGI KILIÇKIRAN-Ali Çetinkaya Mh. Onursal Cd. Leylek Sk. Islamoglu
Apt. No:8 D.1 Zemin Kat-Ayvalik

KISITLI : [/B]SEVIL KILIÇKIRAN-Ayni adreste.[/B]

TALEP : VASILIGIN UZATILMASI
T. TARIHI :[/B] 06.01.2006
K.TARIHI : [/B]05.04.2006
Mahkememizce evrak ve dosya üzerinde yapilan inceleme sonucunda;

G E R E G I D Ü S Ü N Ü L D Ü :
Vasi adayi mahkememize vermis oldugu dilekçe ile; Mahkememizin 2001/410 esas, 2001/518 karar sayili ilamiyla kizi Sevil Kiliçkiran’in vasisi oldugunu, mahkememizin 09.10.2001 sayili karari ile kizi Sevil Kiliçkiran’a olan vasiliginin uzatilmasina dair hükmün 09.10.2005 tarihinde son bulacagini belirterek vasiligin uzatilmasini talep etmistir.

Vasi mahkememizdeki beyaninda;Kisitli olan kizinin su an kendi yaninda ikamet ettigini, kendisinin doğustan zeka özürlü oldugunu, 2001 yilinda Ayvaliga yerlestiklerini ve talebi gibi karar verilmesini beyan etmistir.
Ayvalik Belediye Baskanligina, Tapu Sicil Müdürlügüne yazilan müzekkere cevaplarinda kisitliya ait herhangi bir gayrimenkul kaydinin, Vergi Dairesine yazilan müzekkere cevabinda kisitliya ait mükellefiyet kaydinin, ilçede subesi bulunan bankalara yazilan müzekkere cevaplarinda kisitli adina herhangi bir mevduat hesabinin olmadiginin bildirildigi görülmüstür.
Yapilan yargilama sonucu toplanan delillerden ve tüm dosya kapsamindan; vasinin vasiliginin uzatilmasina karar verilerek mahkememizce asagidaki sekilde hüküm kurulmustur.

H Ü K Ü M :[/B] YUKARIDA AÇIKLANAN NEDENLERLE;[/B]

1-Talebin KABULÜNE,
Istanbul Ili Besiktas ilçesi Türkali Mh. Cilt No:019/33, Sayfa No:80’de nüfusa kayitli bulunan Cemal ve Sevgi kizi 18.04.1970 dogumlu Sevil Kiliçkiran’a vasi olarak tayin edilen annesi Sevgi Kiliçkiran’in vasiliginin uzatilmasina,

2-Davanin mahiyeti geregi harç alinmasina yer olmadigina

3-Gerekli yasal ilanlarin yapilmasina,

Dair, Yargitay yolu açik olmak üzere verilen karar vasi adayinin yüzüne karsi açikça okunup usulen anlatildi. 05.04.2006

KATIP HAKIM
T.C
DOĞANHİSAR
SULH HUKUK MAHKEMESİ
EK KARAR(VASİNİN GÖREV SÜRESİNİN UZATILMASI)

ESAS NO : 2007/ 26
KARAR NO : 2007/ 113

HAKİM : ERCAN ÖZKAN 42491
KATİP : MUSTAFIA BARAN 45839

DAVACI VASİ :

KISITLI :

DAVA : VASİNİN GÖREV SÜRESİNİN UZATILMASI
DAVA TARİHİ : 19.01.2007
KARAR TARİHİ : 21.03.2007

Davacı mahkememize vermiş olduğu dava dilekçesi ile duruşmadaki beyanında özetle mahkememizin 2004/223-235 esas ve karar sayılı kararı ile kardeşi Ahmet KEÇECİ’ye vasi olarak atandığını bu nedenle vasilik süresinin uzatılmasını talep ve dava etmiştir.
Mahkememizin 2004/ 223-235 esas ve karar sayılı dava dosyası getirtilerek dosyamız içerisine konulmuş,incelenmesi sonucunda Yusuf Postal’da akıl hastalığı bulunması sebebi ile kendisine kardeşi Musa KEÇECİ’nin vasi olarak atanmış olduğu anlaşılmıştır.

Mahkemece Tapu Sicil Müdürlüğüne, ve Doğanhisar Belediye Başkanlığına yazılan müzekkerelere verilen cevapta kısıtlı Ahmet KEÇECİ’nin üzerine kayıtlı her hangi bir gayrımenkul bulunmadığının bildirildiği anlaşılmıştır.
Cumhuriyet Savcılığına yazılan müzekkere cevabından kısıtlı ile vasi arasında hali hazırda herhangi bir menfaat çatışmasının bulunmadığı anlaşılmıştır.

Vasi adayının celbedilen adli sicil kaydından vasiliğe engel teşkil edecek bir sabıka kaydının bulunmadığı anlaşılmıştır.
Ziraat Bankası Doğanhisar şube müdürlüğü’ne yazılan müzekkere cevabından kısıtlanması istenilen Cemil Tarım’ın T.C Emekli Sandığından 2022 SK hükümleri uyarınca maaş almakta olduğu anlaşılmıştır.

Dosyada mevcut vukuatlı nüfus aile kayıt tablosundan vasi Musa KEÇECİ’nin kısıtlı Ahmet KEÇECİ’nin kardeşi olduğu anlaşılmıştır.
Her ne kadar davacı kısıtlı Ahmet KEÇECİ’e yeniden vasi olarak atanmasını talep ve dava etmiş ise de;TMK’nın 456. maddesinde vasinin kural olarak 2 yıl için atanacağı vesayet makamının bu süreyi her defasında 2’şer yıl uzatacağı belirtilmiş bulunduğundan,davacının davası “vasinin görev süresinin uzatılması talebi” olarak değerlendirilerek bu talebin kabulüne dair aşağıdaki hüküm verilmiştir.

HÜKÜM:Yukarıda gerekçe kısmında açıklanan nedenlerle;

G.D:Açıklaması gerekçeli kararda belirtileceği üzere ;

1-Davacının davasının kabulü ile Mahkememizin 15.10.2004 tarih ve 2004/223-235 esas karar sayılı kararı ile Konya ili Doğanhisar İlçesi Yazlıca Köyü nüfusuna kayıtlı Bayram Ali ve Keziban oğlu 27.06.1960 Yazlıca doğumlu Ahmet KEÇECİ’nin akıl hastası olması sebebiyle vesayet altına alınmasından dolayı kendisine vasi olarak atanan Konya ili Doğanhisar İlçesi Yazlıca köyü nüfusuna kayıtlı Bayram Ali ve Keziban'dan olma 01.04.1948 Doğanhisar doğumlu abisi Musa KEÇECİ’nin VASİLİK GÖREVİNİN TMK 446/2. MADDE VE FIKRASI UYARINCA 2 YIL UZATILMASINA ,

2-TMK’nun 421.maddesi uyarınca kararın vasiye tebliğine,

3-Türk Medeni Kanunu’nun Velayet Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Tüzüğün 15.maddesi uyarınca vasinin vesayetine verilen kişinin bakımına,kişilik haklarının korunmasına,ve hukuki işlemlerde temsile ilişkin olarak gereken özeni göstermek,malvarlığını iyi bir yönetici gibi özenle yönetmek zorunda bulunduğu ve TMK’467.maddesi uyarınca görevini yerine getirirken kusurlu davranışlarıyla vesayet altındaki kişiye verdiği zararlardan sorumlu olacağı hususunun vasiye ihtar edilmesine,(İhtarat yapıldı)

4-TMK’nun 438.maddesi ile Türk Medeni Kanunu’nun Velayet Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Tüzüğünün 16.maddesine göre vasinin işbu kararın kesinleşmesinden

itibaren 1 ay içersinde vesayet altına alınan kişinin mallarının cinsini,sayısını,kıymetini sıra numarası vererek iki nüsha halinde bir deftere kaydedip mahkemeye ibraz etmesine,

5-Vesayet altındaki kimsenin malvarlığı yoksa aynı süre içersinde durumun mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi halinde vasinin defter tutmasına gerek olmadığına,

6-Türk Medeni Kanunu’nun Velayet Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına ilişkin Tüzüğün 21.maddesi uyarınca vasinin her yıl Aralık ayının son günü itibarıyla kısıtlının gelir ve gider durumunu,malvarlığının durumunu gösterir hesap raporunu Ocak ayının son gününe kadar mahkemeye sunmasına,

7-Vasinin bu görevleri yapmaması halinde TMK’nun 483.maddesi ve Türk Medeni Kanunu’nun Velayet Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Tüzüğün 16.maddesi uyarınca görevden alınabileceği hususunun vasiye ihtar edilmesine(İhtarat yapıldı),

8-Türk Medeni Kanunu’nun Velayet Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Tüzüğün 31.maddesi uyarınca vasinin görevi herhangi bir nedenle sona erdiğinde görevinin sona ermesinden itibaren on beş gün içinde vasinin kısıtlının malvarlığına ilişkin son ve kesin raporunu mahkemeye ibraz etmesine,

9-Vasinin vesayete ilişkin konularda her zaman için mahkemeye başvurarak bilgi alabileceğine,

10-Davanın mahiyeti itibariyle harç alınmasana yer olmadığına,

11-Yapılan yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına,

Dair vasinin yüzüne karşı kanun yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup anlatıldı21/03/2007

Katip 45839 Hakim-42491WWW.KARARARA.COM


HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM


  • POPULER KONULAR

Dön Aile ve Boşanma Hukuku