DURUŞMADAN VARESTE VEYA BAĞIŞIK TUTULMAK • kararara.com


Forum ana sayfa EMSAL KARAR TALEP FORUMLARI Ceza Hukuku DURUŞMADAN VARESTE VEYA BAĞIŞIK TUTULMAK

DURUŞMADAN VARESTE VEYA BAĞIŞIK TUTULMAK

Suç ve Cezalar, Hapis, Adli Para Cezası, Adli Kontrol, Tutuklama, Arama, Elkoyma, Denetimli Serbestlik, Ceza Muhakemesi, İnfaz, Tekerrür, İçtima, Koşullu Salıverilme, Sabıka Kaydı...

Özgür_DEMiR Kıdemli (***) Üye

Mesajlar: 2657


DURUŞMADAN VARESTE VEYA BAĞIŞIK TUTULMAK NE DEMEKTİR? EN DERİN SAYGILARIMLA EFENDİM!..Özgür_DEMiR Kıdemli (***) Üye

Mesajlar: 2657


duruşmadan vareste tutulmayı istemekle istememek arasındaki fark nedir? Derin Saygılarımla!...admin Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 26439Sayın Özgür Bey,

İlgili mevzuat hükmünü paylaşıyorum. Faydalı olması dileğiyle...

Saygılar...


SANIĞIN DURUŞMADAN BAĞIŞIK TUTULMASI

5271 Sayılı CMK Madde 196 - (1) Mahkemece sorgusu yapılmış olan sanık veya bu hususta sanık tarafından yetkili kılındığı hâllerde müdafii isterse, mahkeme sanığı duruşmada hazır bulunmaktan bağışık tutabilir.

(2) Sanık, alt sınırı beş yıl ve daha fazla hapis cezasını gerektiren suçlar hariç olmak üzere, istinabe suretiyle sorguya çekilebilir. Sorgu için belirlenen gün, Cumhuriyet savcısı ile sanık ve müdafiine bildirilir. Cumhuriyet savcısı ile müdafiin sorgu sırasında hazır bulunması zorunlu değildir. Sorgusundan önce sanığa, ifadesini esas mahkemesi huzurunda vermek isteyip istemediği sorulur.

(3) Sorgu tutanağı duruşmada okunur.

(4) Yukarıdaki fıkralar içeriğine göre sanığın aynı anda görüntülü ve sesli iletişim tekniğinin kullanılması suretiyle sorgusunun yapılabilmesi olanağının varlığı hâlinde bu yöntem uygulanarak sorgu yapılır.

(5) Hastalık veya disiplin önlemi ya da zorunlu diğer nedenlerle yargılamanın yapıldığı yargı çevresi dışındaki bir hastahane veya tutukevine nakledilmiş olan sanığın, sorgusu yapılmış olmak koşuluyla, hazır bulundurulmasına gerek görülmeyen oturumlar için getirilmemesine mahkemece karar verilebilir.

(6) Yurt dışında bulunan sanığın, belirlenen duruşma tarihinde hazır bulunmasının zorluğu halinde, bu tarihten önce duruşma açılarak veya istinabe suretiyle sorgusu yapılabilir.


İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.

admin Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 26439Duruşmadan bağışık tutulma, hem vareste tutulan taraf için, hem de hakim ve diğer mahkeme personeli için bir tasarruf aracıdır. Şayet taraf yargılamaya katılma zorunluluğundan kurtulur, hakim her celse tarafı dinlemekten kurtulur. Kalem personeli de her celse gelen tarafın sorularına muhatap olmaktan kurtulur.

Çok yönden fayda sağlayan bir kurumdur özetle...


İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.

Özgür_DEMiR Kıdemli (***) Üye

Mesajlar: 2657


duruşmada dinlenen tanık beyanlarına karşı diyeceğimizin olup olmadığının da sorulmasının önüne geçilmiş mi olur? Örneğin; duruşmaya katılmadığımız için dinlenen tanık beyanından haberdar olamıyoruz.Sonraki


  • POPULER KONULAR

Dön Ceza Hukuku