CEZA DAVALARININ BİRLEŞTİRİLMESİ • kararara.com


Forum ana sayfa EMSAL KARAR TALEP FORUMLARI Ceza Hukuku CEZA DAVALARININ BİRLEŞTİRİLMESİ

CEZA DAVALARININ BİRLEŞTİRİLMESİ

Suç ve Cezalar, Hapis, Adli Para Cezası, Adli Kontrol, Tutuklama, Arama, Elkoyma, Denetimli Serbestlik, Ceza Muhakemesi, İnfaz, Tekerrür, İçtima, Koşullu Salıverilme, Sabıka Kaydı...

Pusula Kıdemli (**) Üye

Mesajlar: 112


Biri sulh cezada biri asliye cezada olan iki farklı davada sanık durumundayım.

Davalar arasında bağlantı var ve bence davalar birleştirilmeli ama ACM hakimi "bağlantı" yok diyor.

CMK 8 e göre ise sanıkların aynı kişi olması dahi bağlantı olduğunu gösterir.

Farklı suç iddialarında ve farklı mahkemelerde sanığın aynı olması davaların birleştirmesini gerektireceği yönünde Yargıtay Kararları var mı? Özellikle Teoman bey bu konuda çok mahir. Daha önce bu sitede yayınladığı bir Yargıtay kararı çok işime yaradı.

Teoman beyden ve diğer forum üyelerinden "sanığın aynı olması bağlantıyı gösterir, davaların birleştirilmesi gerekir" tarzında Yargıtay Kararlarını bu başlık altında paylaşmalarını hassaten istirham ediyorum çok ihtiyacım var.teoman Kullanıcı avatarı
Global Moderatör

Mesajlar: 16330


Sayın pusula, Öncelikle Sul ceza ve Asliye ceza davalarında iddianamedeki sevk maddelerini iyi incelemek gerektiğini düşünüyorum.T.C
YARGITAY
5.CEZA DAİRESİ
ESAS NO:2009/7429
KARAR NO:2009/11606
KARAR TARİHİ:16.10.2009Resmi belgede sahtecilik suçundan sanıklar B.. D.. ve arkadaşlarının yargılanmaları sırasında A.. 4 Ağır Ceza mahkemesiyle A.. 9 Ağır Ceza Mahkemesi arasında oluşan olumsuz birleştirme uyuşmazlığının giderilmesi ve yargı yerinin belirlenmesi istemiyle gönderilen dosya Yargıtay C.Başsavcılığından tebliğname ile daireye verilmekle incelenerek gereği düşünüldü;

KARAR : İncelenen dosya içeriğine, sanıkların üzerine atılan suçun niteliğine, iddianamede olayın anlatılış biçimine, her iki mahkemenin dava dosyaları arasında sanıkları ve suçları yönünden şahsi, hukuki ve fiili irtibat bulunduğu anlaşılmakla, davaların birlikte yürütülmesinde yarar görüldüğünden A.. 4 Ağır Ceza mahkemesinin 2009/92 esas sayılı dava dosyası ile A.. 9 Ağır Ceza Mahkemesinin 2008/283 esas sayılı dava dosyalarının Birleştirilmesine, davanın A.. 9 Ağır Ceza Mahkemesi dosyası üzerinden yürütülmesine, dosyanın mahalline gönderilmesi için Yargıtay C.Başsavcılığına TEVDİİNE 16.10.2009 tarihinde oybirliği ile karar verildi
http://WWW.KARARARA.COM

Sanıkların üzerine atılan suçun niteliğine, iddianamede olayın anlatılış biçimine, her iki mahkemenin dava dosyaları arasında sanıkları ve suçları yönünden şahsi, hukuki ve fiili irtibat bulunduğu anlaşılmakla, davaların birlikte yürütülmesinde yarar görüldüğünden dosyalar birleştirilmiştir.

CMK- MADDE 10 -(1) Kovuşturma evresinin her aşamasında, bağlantılı ceza davalarının birleştirilmesine veya ayrılmasına yüksek görevli mahkemece karar verilebilir.

(2) Birleştirilen davalarda, bu davaları gören mahkemenin tâbi olduğu yargılama usulü uygulanır.

(3) İşin esasına girdikten sonra ayrılan davalara aynı mahkemede devam olunur.


HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

Pusula Kıdemli (**) Üye

Mesajlar: 112


Teoman bey CMK 8 aynen şu şekilde :


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: BAĞLANTILI DAVALAR
BAĞLANTI KAVRAMI
Madde 8 :

(1) Bir kişi, birden fazla suçtan sanık olur veya bir suçta her ne sıfatla olursa olsun birden fazla sanık bulunursa bağlantı var sayılır.

(2) Suçun işlenmesinden sonra suçluyu kayırma, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme fiilleri de bağlantılı suç sayılır.


CMK 8 (1) nolu bendi çok açık. Farklı ceza davalarında sanıkların aynı olması bağlantı için yeterli.

Bunun dışında bana göre CMK 11 deki anlamda da davalar arasında bağlantı var. Hakime göre ise bu anlamda bağlantı yok. CMK 11. maddesi aynen " GENİŞ BAĞLANTI SEBEBİYLE BİRLEŞTİRME Madde 11:
(1) Mahkeme, bakmakta olduğu birden çok dava arasında bağlantı görürse, bu bağlantı 8 inci Maddede gösterilen türden olmasa bile, birlikte bakmak ve hükme bağlamak üzere bu davaların birleştirilmesine karar verebilir."
şeklinde.

Tamam CMK 11'e göre bağlantı yok diyelim.

CMK 8 e göre çok açık bir bağlantı var. İki davanın da sanığı benim. CMK nın asıl kastettiği bağlantı 8. maddedeki bağlantı.

Bunu nerden çıkarıyorum?

CMK 11. maddede "... bu bağlantı 8. maddede gösterilen türde olmasa bile..." ibaresi var. Yani bu ibare ile "asıl bağlantı 8. maddedeki bağlantıdır ama hakim başka yönlerden bağlantı bulursa onuda bağlantı sayıp birleştirebilir" diyor kanun

Yani CMK 8 e göre benim davamda çok açık bağlantı var. Bu yeterli. Hakim ise CMK 8' i görmezden gelip, CMK 11 'e göre bağlantı yok diyor.

Ben haklı değil miyim?


En son Pusula tarafından 04 Kas 2013 21:40 tarihinde düzenlendi, toplamda 2 kere düzenlendi.  • POPULER KONULAR

Dön Ceza Hukuku