TANIĞA VERİLECEK TAZMİNAT • kararara.com


Forum ana sayfa EMSAL KARAR TALEP FORUMLARI Ceza Hukuku TANIĞA VERİLECEK TAZMİNAT

TANIĞA VERİLECEK TAZMİNAT

Suç ve Cezalar, Hapis, Adli Para Cezası, Adli Kontrol, Tutuklama, Arama, Elkoyma, Denetimli Serbestlik, Ceza Muhakemesi, İnfaz, Tekerrür, İçtima, Koşullu Salıverilme, Sabıka Kaydı...

Mesaj 23 Haz 2013 21:18
Özgür_DEMiR Kıdemli (***) Üye

Mesajlar: 2656


Tanığa tazminat mı veriliyor Efendim? Veriliyorsa, nasıl veriliyor. Ceza davasında tanıklarım dinlendi fakat herhangi bir tazminat verilmediği gibi, bu konuda da herhangi bir ara karar da verilmemiştir. Oysa ki CMK'nın, ''TANIĞA VERİLECEK TAZMİNAT VE GİDERLER'' başlıklı 61/1 maddesinde, ''Cumhuriyet savcısı veya mahkeme başkanı veya hâkim tarafından çağrılan tanığa, her yıl Adalet Bakanlığınca hazırlanan tarifeye göre kaybettiği zaman ile orantılı bir tazminat verilir. Tanık hazır olmak için seyahat etmek zorunda kalmışsa, yol giderleriyle tanıklığa çağrıldığı yerdeki ikamet ve beslenme giderleri de karşılanır.'' hükmü yer almaktadır.

Bu konuda aydınlatabilir misiniz Efendim?

Tanığa tazminat ödeneceğine dair karar hemen duruşmadan sonra, Ara kararda mı belirtilmesi gerekiyordu?

En Derin Saygılarımla Efendim!...Özgür_DEMiR Kıdemli (***) Üye

Mesajlar: 2656


Özgür_DEMiR yazdı:
Tanığa tazminat mı veriliyor Efendim? Veriliyorsa, nasıl veriliyor. Ceza davasında tanıklarım dinlendi fakat herhangi bir tazminat verilmediği gibi, bu konuda da herhangi bir ara karar da verilmemiştir. Oysa ki CMK'nın, ''TANIĞA VERİLECEK TAZMİNAT VE GİDERLER'' başlıklı 61/1 maddesinde, ''Cumhuriyet savcısı veya mahkeme başkanı veya hâkim tarafından çağrılan tanığa, her yıl Adalet Bakanlığınca hazırlanan tarifeye göre kaybettiği zaman ile orantılı bir tazminat verilir. Tanık hazır olmak için seyahat etmek zorunda kalmışsa, yol giderleriyle tanıklığa çağrıldığı yerdeki ikamet ve beslenme giderleri de karşılanır.'' hükmü yer almaktadır.

Bu konuda aydınlatabilir misiniz Efendim?

Tanığa tazminat ödeneceğine dair karar hemen duruşmadan sonra, Ara kararda mı belirtilmesi gerekiyordu?

En Derin Saygılarımla Efendim!...

Yaklaşık 6 ay önce Ceza davasında tanıklarım dinlendi. Tanıklarıma herhangi bir tazminat ödenmedi. CMK'nın 61/1 maddesindeki hükmü okudum ve bu nedenle arz etmek istedim Efendim? Tanıklara, ''CMK'nın 61/1 madde ve fıkrası'' uyarınca tazminat ödenmesinin usulü nasıldır Efendim? En Derin Saygılarımla Efendim!...teoman Kullanıcı avatarı
Global Moderatör

Mesajlar: 16330


28 Aralık 2012 Tarih ve 28511 Sayılı Resmi Gazete

Adalet Bakanlığından Tebliğ:

2013 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi


Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, ceza muhakemesi sırasında tanığa verilecek tazminatın miktarı ile ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.


Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tarife, ceza muhakemesi sırasında Cumhuriyet savcısı, mahkeme başkanı veya hâkim tarafından çağrılan tanıklara verilecek tazminatı kapsar.


Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tarife, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 61 inci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.


Tazminat

MADDE 4 – (1) Tanığa, tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak günlük 15,00 ilâ 30,00 Türk Lirasına kadar ücret ödenir.


Giderler

MADDE 5 – (1) Tanık hazır olabilmek için seyahat etmek zorunda kalmışsa yol giderleriyle tanıklığa çağrıldığı yerdeki ikamet ve beslenme giderleri de karşılanır.


Muafiyet

MADDE 6 – (1) Tanığa ödenmesi gereken tazminat ve giderler hiçbir vergi, resim ve harç alınmaksızın ödenir.

Yargılama gideri


MADDE 7 – (1) Bu Tarife uyarınca Devlet hazinesinden yapılan harcamalar Ceza Muhakemesi Kanununun 324 üncü maddesi uyarınca yargılama giderlerinden sayılır.


Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Tarife 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer.


CMUK.
giderlerMADDE 61. - (1) Cumhuriyet savcısı veya mahkeme başkanı veya hâkim tarafından çağrılan tanığa, her yıl Adalet Bakanlığınca hazırlanan tarifeye göre kaybettiği zaman ile orantılı bir tazminat verilir. Tanık hazır olmak için seyahat etmek zorunda kalmışsa, yol giderleriyle tanıklığa çağrıldığı yerdeki ikamet ve beslenme giderleri de karşılanır.(2) Birinci fıkra hükmüne istinaden ödenmesi gereken tazminat ve giderler, hiçbir vergi, resim ve harç alınmaksızın, ödenir.


HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

Özgür_DEMiR Kıdemli (***) Üye

Mesajlar: 2656


teoman yazdı:
28 Aralık 2012 Tarih ve 28511 Sayılı Resmi Gazete

Adalet Bakanlığından Tebliğ:

2013 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi


Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, ceza muhakemesi sırasında tanığa verilecek tazminatın miktarı ile ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.


Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tarife, ceza muhakemesi sırasında Cumhuriyet savcısı, mahkeme başkanı veya hâkim tarafından çağrılan tanıklara verilecek tazminatı kapsar.


Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tarife, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 61 inci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.


Tazminat

MADDE 4 – (1) Tanığa, tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak günlük 15,00 ilâ 30,00 Türk Lirasına kadar ücret ödenir.


Giderler

MADDE 5 – (1) Tanık hazır olabilmek için seyahat etmek zorunda kalmışsa yol giderleriyle tanıklığa çağrıldığı yerdeki ikamet ve beslenme giderleri de karşılanır.


Muafiyet

MADDE 6 – (1) Tanığa ödenmesi gereken tazminat ve giderler hiçbir vergi, resim ve harç alınmaksızın ödenir.

Yargılama gideri


MADDE 7 – (1) Bu Tarife uyarınca Devlet hazinesinden yapılan harcamalar Ceza Muhakemesi Kanununun 324 üncü maddesi uyarınca yargılama giderlerinden sayılır.


Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Tarife 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer.


CMUK.
giderlerMADDE 61. - (1) Cumhuriyet savcısı veya mahkeme başkanı veya hâkim tarafından çağrılan tanığa, her yıl Adalet Bakanlığınca hazırlanan tarifeye göre kaybettiği zaman ile orantılı bir tazminat verilir. Tanık hazır olmak için seyahat etmek zorunda kalmışsa, yol giderleriyle tanıklığa çağrıldığı yerdeki ikamet ve beslenme giderleri de karşılanır.(2) Birinci fıkra hükmüne istinaden ödenmesi gereken tazminat ve giderler, hiçbir vergi, resim ve harç alınmaksızın, ödenir.

Çok Teşekkürler Ederim Saygıdeğer teoman Bey!... Tanığa tazminat ödenmesinde usul nasıldır. Tanığa nasıl tazminat ödenir? Duruşmada tanığa tazminat ödenmesi ile ilgili ara karar verilir mi? En Derin Saygılarımla Efendim!...Özgür_DEMiR Kıdemli (***) Üye

Mesajlar: 2656


Örneğin; 21.06.2013 tarihli duruşmada tanık olarak ifade versem. CMK'nın 61/1 maddesi uyarınca tazminat nasıl ödenir bana? Duruşmada ara kararda bu husus belirtilir mi? Yani, ara kararda dinlenen tanığa CMK 61/1 maddesi uyarınca tazminat ödenmesine şeklinde karar verilir mi? En Derin Saygılarımla!...Sonraki


  • POPULER KONULAR

Dön Ceza Hukuku