Mükerrirlere infaz rejimi hk. • kararara.com


Forum ana sayfa EMSAL KARAR TALEP FORUMLARI Ceza Hukuku Mükerrirlere infaz rejimi hk.

Mükerrirlere infaz rejimi hk.

Suç ve Cezalar, Hapis, Adli Para Cezası, Adli Kontrol, Tutuklama, Arama, Elkoyma, Denetimli Serbestlik, Ceza Muhakemesi, İnfaz, Tekerrür, İçtima, Koşullu Salıverilme, Sabıka Kaydı...

Mesaj 29 Ara 2016 20:56
uguryp Site Üyesi

Mesajlar: 43


öncelikle selamlar..
sevgili hukuk severler, sorum şudurki 2010 yılında haberim olmadan kesinleşen ve infaz aşamasında itiraz dilekçesiyle infazı durdurup dosyayı eski hale getirtdiğim halde, daha sonrası 2 ayrı ceza davamın ilkini mükerrirlere özgü infaz rejimi olarak çekmiştim ama diğeri bozmuştu geriye dönük olarak yanlış veya haksız yere bu infaza bir itirazım olurmu olabilirmi sizce? içtiat kararlarını altta veriyorum şimdiden teşekkürler..

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Sulh Ceza Mahkemesi
HÜKÜM : Sanığın mahkumiyetine dair

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak;
Gereği görüşülüp düşünüldü:
Yargıtay CGK'nin 12.02.2013 gün ve 2012/13-1438 E., 2013/53 K. sayılı ilamında belirtildiği üzere sanık hakkında tekerrüre esas alınan ilamın kararda gösterilmemesi, bu hususun infaz aşamasında gözetilebilecek olması nedeniyle bozma nedeni yapılmamıştır.
Yapılan yargılamaya, toplanan ve karar yerinde açıklanan delillere, mahkemenin kovuşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, gösterilen gerekçeye ve uygulamaya göre sanığın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün isteme uygun olarak ONANMASINA, 01/10/2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.


"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ : ... Sulh Ceza Mahkemesi

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak;
Gereği görüşülüp düşünüldü;
Yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;
1) Sanık hakkında tekerrüre esas alınan ... Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2010/191 Esas ve 2012/216 Karar sayılı (Kapatılan ... Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2010/74 Esas, 2012/57 Karar sayılı) ilamıyla verilen 6136 sayılı Kanun'un 13/1 maddesinde belirtilen yasak nitelikteki ateşli silahı bulundurmak suçuna dair hükmün kesinleşmesine infaz aşamasında yapılan eski hale getirme talebinin kabul edilerek dosyanın temyizen incelenmek üzere Yargıtay'a gönderildiği, bu haliyle kararın kesinleştiğinden söz edilemeyeceği gözetilmeksizin, sanığın mükerrir kabul edilerek TCK'nin 58. maddesi hükmünün uygulanması,
Kabule göre de;
2) Sanık hakkında tayin olunan kısa süreli hapis cezasının kamuya yararlı bir işte çalıştırılma seçenek yaptırımına çevrilmiş bulunmasına göre, 5237 sayılı TCK'nin 58/6 maddesinin uygulanma imkanının bulunmadığının gözetilmemesi,
Bozmayı gerektirmiş, sanığın ve o yer Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK'un 321. maddesi uyarınca istem gibi BOZULMASINA, 05.05.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.admin Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 26439uguryp yazdı:
öncelikle selamlar..
sevgili hukuk severler, sorum şudurki 2010 yılında haberim olmadan kesinleşen ve infaz aşamasında itiraz dilekçesiyle infazı durdurup dosyayı eski hale getirtdiğim halde, daha sonrası 2 ayrı ceza davamın ilkini mükerrirlere özgü infaz rejimi olarak çekmiştim ama diğeri bozmuştu geriye dönük olarak yanlış veya haksız yere bu infaza bir itirazım olurmu olabilirmi sizce? içtiat kararlarını altta veriyorum şimdiden teşekkürler..

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Sulh Ceza Mahkemesi
HÜKÜM : Sanığın mahkumiyetine dair

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak;
Gereği görüşülüp düşünüldü:
Yargıtay CGK'nin 12.02.2013 gün ve 2012/13-1438 E., 2013/53 K. sayılı ilamında belirtildiği üzere sanık hakkında tekerrüre esas alınan ilamın kararda gösterilmemesi, bu hususun infaz aşamasında gözetilebilecek olması nedeniyle bozma nedeni yapılmamıştır.
Yapılan yargılamaya, toplanan ve karar yerinde açıklanan delillere, mahkemenin kovuşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, gösterilen gerekçeye ve uygulamaya göre sanığın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün isteme uygun olarak ONANMASINA, 01/10/2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.


"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ : ... Sulh Ceza Mahkemesi

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak;
Gereği görüşülüp düşünüldü;
Yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;
1) Sanık hakkında tekerrüre esas alınan ... Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2010/191 Esas ve 2012/216 Karar sayılı (Kapatılan ... Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2010/74 Esas, 2012/57 Karar sayılı) ilamıyla verilen 6136 sayılı Kanun'un 13/1 maddesinde belirtilen yasak nitelikteki ateşli silahı bulundurmak suçuna dair hükmün kesinleşmesine infaz aşamasında yapılan eski hale getirme talebinin kabul edilerek dosyanın temyizen incelenmek üzere Yargıtay'a gönderildiği, bu haliyle kararın kesinleştiğinden söz edilemeyeceği gözetilmeksizin, sanığın mükerrir kabul edilerek TCK'nin 58. maddesi hükmünün uygulanması,
Kabule göre de;
2) Sanık hakkında tayin olunan kısa süreli hapis cezasının kamuya yararlı bir işte çalıştırılma seçenek yaptırımına çevrilmiş bulunmasına göre, 5237 sayılı TCK'nin 58/6 maddesinin uygulanma imkanının bulunmadığının gözetilmemesi,
Bozmayı gerektirmiş, sanığın ve o yer Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK'un 321. maddesi uyarınca istem gibi BOZULMASINA, 05.05.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Vermiş olduğunuz bilgiler yetersiz. İnfaz dosyalarınızın durumunu tek tek ve ayrıntılı olarak yazarsanız daha net yorum yapabiliriz.


İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.

uguryp Site Üyesi

Mesajlar: 43


Peki; şöyle özetlemeye çalışayım 2010 yılında 6136 sayılı Kanuna muhalefet ve tehdit suçundan "temyiz edilmeden"yerel mahkemece kesinleşen dosyamı son anda farkedip adliyeye usulüne uygun tebliğ yapılmadığına dair verdiğim dilekçe kabul görmüştür infaz durdurulup dosya yargıtaya gitmiştir, ve bu dosya 2016 yılında yargıtayca kesinleşmiştir.

2012 yılında bi trafik tartışmasında girdiğim tartışmada basit yaralamadan aldığım 2 ay 15 günlük ceza kısa sürede kesinleşip yargıtayca "tekerrüre esas alınan ilamın kararda gösterilmemesi, bu hususun infaz aşamasında gözetilebilecek olması nedeniyle bozma nedeni yapılmamıştır." şeklinde onanıp geldiği halde ben bu cezayı mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektim" + 1 yıl imza vs" ve dosya kapandı görünen oki mahkeme veya infaz hakimliği dosyanın eski hale getirilip infazın durdurulduğunu dikkate almamıştır yada görmemiştir.

ancak ikinci içtihat metnindede görüldğü üzere, ben bunları yeni gördüm yine 2012 yılında benzeri bir basit yaralama davasında yine aynı dosya üzerinden tekerrüre esas tutulduysada yargıtay bu sefer dosya detayınıda gördüğü için sanırım bu dosyayı bozmuştur tekerrür kalkmıştır (şu anda tekerrürsüz denetimli serbestlik olarak infaz etmekteyim)

özetle; içtihat metinlerini okuyunca tekerrürlü dosyamda haksızlığa uğradığım kanısına vardım umarım anlatabilmişimdir meramımı teşekkürler..admin Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 26439Teşekkürler öncelikle...

İlk aldığınız cezanın infazı durdurulup temyiz incelemesi için Yargıtay'da bulunduğu sırada, bu cezayı tekerrüre esas kabul edip ikinci cezanızda tekerrüre özgü infaz rejimi uygulanması kesinlikle hatalıdır. Haksız yere olması gerekenden fazla süre ceza infaz kurumunda kaldığınız için tazminat talep edebilirsiniz.


İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.

uguryp Site Üyesi

Mesajlar: 43


admin yazdı:
Teşekkürler öncelikle...

İlk aldığınız cezanın infazı durdurulup temyiz incelemesi için Yargıtay'da bulunduğu sırada, bu cezayı tekerrüre esas kabul edip ikinci cezanızda tekerrüre özgü infaz rejimi uygulanması kesinlikle hatalıdır. Haksız yere olması gerekenden fazla süre ceza infaz kurumunda kaldığınız için tazminat talep edebilirsiniz.


Bilgi için teşekkürler sayın Adminim ben tazminatından fln geçtim ancak, bahsini ettiğim yargıtayca bozulan 3. dosyam 2 parça halinde ilki bozulan ve basit yaralama olan başka ilde, diğeri müştekiyi aracımla başka ile götürdüğüm için "hiç bir zorlama olmadan" kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, başka ilde komedi gibi 2. parça ve aynı şekilde tekerrüre esaslı ve halen sonuçlanmadı asıl derdim budur sizce içtihat metnindeki emsal kararı şimdiden yargıtaya bildirmelimiyim? yoksa sonucunu bekleyip duruma göremi davranmalıyım? malumunuz bunu ikinci tekerrür sayarsa koşullu salıverme hakkımda olmaz bildiğim kadar içerde derdimizi anlatana kadar çürümeyelim:)Sonraki


  • POPULER KONULAR

Dön Ceza Hukuku