Mükerrirlere infaz rejimi hk. • kararara.com


Forum ana sayfa EMSAL KARAR TALEP FORUMLARI Ceza Hukuku Mükerrirlere infaz rejimi hk.

Mükerrirlere infaz rejimi hk.

Suç ve Cezalar, Hapis, Adli Para Cezası, Adli Kontrol, Tutuklama, Arama, Elkoyma, Denetimli Serbestlik, Ceza Muhakemesi, İnfaz, Tekerrür, İçtima, Koşullu Salıverilme, Sabıka Kaydı...

uguryp Site Üyesi

Mesajlar: 41


T.C.
YALVAÇ
ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO :2013/473 Esas EK KARAR

KARAR NO :2013/323

HAKİM :

KATİP :

SANIK :

SUÇ :Basit Yaralama, Hakaret

SUÇ TARİHİ :19/08/2012

ASIL KARAR TARİHİ :26/11/2013

EK KARAR TARİHİ :10/01/2017

Antalya 21.Asliye Ceza Mahkemesi'nin 09/01/2017 tarih ve 2017/87 muharebe sayılı yazısı ekinde gönderilen sanık .......'na
ait dilekçe mahkememize gönderilmiş olmakla evrak incelendi;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Antalya 21.Asliye Ceza Mahkemesi'nin 09/01/2017 tarih ve 2017/87 muharebe sayılı yazısı ekinde gönderilen sanık .......'na
ait dilekçede özetle; Gelendost (Kapatılan) Asliye Ceza Mahkemesi'ne ait 2010/74 Esas, 2012/57 Karar (Yalvaç Asliye Ceza Mahkemesi'ne ait 2010/191 Esas, 2012/216 Karar) sayılı ilamıyla sanık hakkında verilen cezanın 11/09/2015 tarihinde kesinleştiği halde, bu ilamın tekerrüre esas alınarak Mahkememizin 2013/473 Esas ve 2013/323 karar sayılı ilamıyla sanık hakkında verilen tekerrür ceza verildiği bu tekerrür kararının kaldırılmasını talep etmiştir.
Mahkememiz dosyasının incelemesinde, sanık hakkında hakaret suçundan dolayı ceza verilmesine yer olmadığına, kasten yaralama suçundan dolayı neticeten 2 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, cezanın TCK'nın 58/6 maddesi gereğince mükerrirlere özgü infaz rejiminde çektirilmesine karar verildiği, sanığın bu cezasını infaz ederek 16/02/2015 tarihinde yerine getirdiği, dosyada mevcut sanığa ait adli sicil kaydına göre sanığın mahkememizin 2010/191 Esas, 2012/216 Karar sayılı dosyadan almış olduğu hapis ve adli para cezalarının 18/06/2012 tarihinde kesinleştiği, sanığın adli sicil kaydında tekerrüre esas başka bir mahkumiyeti olmadığı görülmüştür.

Mahkememizin 2010/191 Esas, 2012/216 Karar sayılı dosyasının incelenmesinde sanık hakkında 6136 sayılı yasaya muhalefet suçundan dolayı neticeten 1 yıl hapis cezası ve 450 YTL adli para cezasına kasten yaramaya teşebbüs suçundan dolayı neticeten 6 ay 22 gün hapis cezasına hükmolunduğu, sanık hakkında sanık hakkında hükmedilen hapis ve adli para cezalarının 18/06/2012 tarihinde kesinleştirildiği ve 12/08/2012 tarihinde infaza verildiği, daha sonra sanığın eski hale getirme talebi doğrultusunda, mahkememizin 01/10/2012 tarih 2010/191 Esas, 2012/216 Karar sayılı Ek kararıyla, sanığa tebligatın usulsüz yapıldığı gerekcesiyle sanık hakkında infaza verilen hapis ve adli para cezalarının infazlarının durmasına, eski hale getirme yönünden dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine dair karar verildiği, Yargıtay 8. Ceza Dairesinin 11/09/2015 tarihli kararıyla mahkememizin 2010/191 Esas, 2012/216 Karar sayılı ilamının onanmasına dair karar verildiği, sanık hakkında Mahkememizin 2010/191 Esas, 2012/216 Karar sayılı ilamından hükmedilen adli para ve hapis cezalarının 11/09/2015 tarihinde kesinleştirerek 02/11/2015 tarihinde infaza verildiği görülmüştür.

Sanığın dilekçesinde delil olarak sunduğu Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin 2015/2061 Esas, 2015/15863 Karar sayılı bozma ilamının, Yalvaç (Kapatılan) Sulh ceza mahkemesinin 2013/71 Esas, 2013/225 Karar sayılı ilamına karşı verildiği ve sanık hakkında tekerrüre esas alınan Yalvaç Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2010/191 Esas, 2012/216 Karar sayılı (Kapatılan Gelendost Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2010/74 Esas, 2012/57 Karar sayılı) ilamıyla verilen 6136 sayılı kanun'un 13/1 maddesinde belirtilen yasak nitelikteki ateşli silahı bulundurmak suçuna dair hükmün kesinleşmesine infaz aşamasında yapılan eski hale getirme talebinin kabul edilerek dosyanın temyizen incelenmek üzere Yargıtay'a gönderildiği, bu haliyle kararın kesinleştiğinden söz edilemeyeceği gözetilmeksizin, sanığın mükerrir kabul edilerek TCK'nin 58. maddesi hükmünün uygulanması, Kabule göre de; Sanık hakkında tayin olunan kısa süreli hapis cezasının kamuya yararlı bir işte çalıştırılma seçenek yaptırımına çevrilmiş bulunmasına göre, 5237 sayılı TCK'nin 58/6 maddesinin uygulanma imkanının bulunmadığının gözetilmemesi, Bozmayı gerektirmiş, sanığın ve o yer Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK'un 321. maddesi istem gibi BOZULMASINA, dair karar verildiği görülmüştür.

Tüm dosya kapsamı ile sanığa ait dilekçenin incelenmesinde, Yalvaç (Kapatılan) Sulh Ceza Mahkemesinin 2013/368 Esas 2013/624 Karar (Yalvaç Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2013/473 Esas 2013/323 Karar) sayılı ilamıyla adli sicil kaydına bakılarak tekerrüre esas alınan Gelendost (Kapatılan) Asliye Ceza Mahkemesi'ne ait 2010/74 Esas, 2012/57 Karar (Yalvaç Asliye Ceza Mahkemesi'ne ait 2010/191 Esas, 2012/216 Karar) sayılı ilamın kesinleşme tarihinin 11/09/2015 olduğu, mahkememiz karar tarihi ise 26/11/2013 olduğu dolayısıyla mahkememiz kararından daha sonra kesinleşen Gelendost (Kapatılan) Asliye Ceza Mahkemesi'ne ait 2010/74 Esas, 2012/57 Karar (Yalvaç Asliye Ceza Mahkemesi'ne ait 2010/191 Esas, 2012/216 Karar) sayılı ilamın tekerrüre esas alınamayacağı anlaşıldığından, Yalvaç (Kapatılan) Sulh ceza mahkemesinin 2013/368 Esas 2013/624 Karar (Yalvaç Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2013/473 Esas 2013/323 Karar) sayılı ilamıyla verilen ve TCK'nın 58 maddesinde düzenlenen mükerrirlere özgü infaz rejiminin uygulanmamasına, müddetnamenin yeniden hesaplanması ve sanığın adli sicil kaydında görülen yanlışlıkların düzeltilmesi amacıyla karardan bir suretin Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine dair karar vermek gerekmiş ve aşağıda yazılı biçimde hüküm kurulmuştur.
HÜKÜM: Yukarıda açıklandığı üzere;

1- Hükümlü hakkında Yalvaç (Kapatılan) Sulh ceza mahkemesinin 2013/368 Esas, 2013/674 Karar (Yalvaç Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2013/473 Esas 2013/323 Karar) sayılı ilamıyla verilen TCK'nın 58 maddesinde düzenlenen mükerrirlere özgü infaz rejiminin UYGULANMAMASINA,

2- Müddetnamenin yeniden hesaplanması ve sanığın adli sicil kaydında görünen yanlışlıkların düzeltilmesi amacıyla karardan bir suretin Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine,

3- Karardan bir suretin sanık .........'na tebliğine,
Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda, sanığın yokluğunda hüküm tebliğinden itibaren 7 gün içinde Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yasa yolu açık olmak üzere verilen karar açıkca okundu usulen anlatıldı 10/01/2017admin Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 26353Teşekkürler paylaşım için.

"Müddetnamenin yeniden hesaplanması ve sanığın adli sicil kaydında görünen yanlışlıkların düzeltilmesi amacıyla karardan bir suretin Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine," kararda geçen bu bölüm üzerine infaz savcılığı gerekli düzeltmeyi yapacaktır.


İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.

uguryp Site Üyesi

Mesajlar: 41


Asıl ben teşekkür eder kolaylıklar dilerim sayın Admin'imteoman Kullanıcı avatarı
Global Moderatör

Mesajlar: 16330


Sayın admin adına rica ederiz.


HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

admin Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 26353teoman yazdı:
Sayın admin adına rica ederiz.


::6 (bu aralar üstadımla birbirimiz adına rica ediyoruz)


İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.

ÖncekiSonraki


  • POPULER KONULAR

Dön Ceza Hukuku